News & Update

“วินเซฟ” เช็กเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน วินจักรยานยนต์รับจ้าง 3 เดือน

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ “วินเซฟ” ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2565

โดยสามารถรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

– ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 

– เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565)

– มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ถูกต้องตามกฎหมาย

– ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่นๆ ของรัฐ

– ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

วิธีเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ”

ผู้ใช้สิทธิ “วินเซฟ” สามารถกดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้

สถานีบริการน้ำมัน

-เป็นสถานีบริการน้ำมันของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

วิธีเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ”

สถานีบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ” สามารถกดยืนยันสิทธิ  ที่แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน www.doeb.go.thโทร. 06 3269 2876, 02 794-4307 – 9 จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Source : TNNOnline

เนื้อหาน่าสนใจ :  ไฮไลท์พลังงาน 2565 น้ำมันแพง กองทุนน้ำมันถังแตก ก๊าซแพง ค่าไฟแพง กฟผ.แบกหนี้อ่วม

จีนเปิดใช้ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” ใหญ่สุดในประเทศ ปล่อยพลังงานเกือบ 7 ล้านกิโลวัตต์

บริษัท ไชน่า เจเนรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์เปอเรชัน (CGN) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หงเหยียนเหอ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน…

ทิศทางค่าไฟฟ้าไทยปี 67 ยังอยู่ในระดับสูง

นักวิชาการด้านพลังงาน ระบุทิศทางค่าไฟฟ้าไทยในปี 2567 ยังตกอยู่ในกับดักของการอุดหนุนราคาพลังงานให้ตํ่ากว่าต้นทุน ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างพลังงานเป็นชิ้นเป็นอัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว ทำให้ราคายังอยู่ในระดับสูง บทความ โดย วีระพล…

สกนช.ขีดเส้นยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2569

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ขีดเส้นยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพไม่เกินปี 2569 โดยเลื่อนไปจากกำหนดเดิม 2 ปี เพื่อให้เกษตรกร, ผู้ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลเตรียมความพร้อม ด้านผู้ผลิตเอทานอล ชี้ต้องปรับตัวหันไปส่งออกเอทานอลหรือนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผลิตพลาสติกชีวภาพแทน

Leave a Reply