News & Update

เปิด 10 อันดับ ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ยอดจดทะเบียนตั้งแต่ต้นปี 66 แรงจัดแซงทุกโค้ง

กรมการขนส่งทางบก เผยการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ 100% ที่มีการเข้ามาจดทะเบียนป้ายขาวครั้งแรก ตั้งแต่เดือนม.ค. – ก.ย. 66 โดย 10 อันดับยอดจดทะเบียนสูงสุด รวมทั้งสิ้น 46,496 คัน อันดับ 1 BYD Atto3 เข้าจดทะเบียนตั้งแต่ต้นปี รวม 15,924 คัน  สนนราคาเริ่มต้น 1.09 ล้านบาท

นาทีนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่า กระแสรถยนต์ไฟฟ้าดูจะมาแรงเป็นพิเศษ จากการที่รัฐบาลได้ผลักดันและส่งเสริมการลงทุนอย่างจริงจัง ล่าสุดบอร์ดอีวีชุดใหม่ อนุมัติมาตรการ EV 3.5 โดยรัฐจะให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามประเภทของรถ และขนาดของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้ไทยเป็นฮับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค

ฐิตา เภกานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EICฐิตา เภกานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC

ฐิตา เภกานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ให้ข้อมูลว่า ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตตลาด EV โลก หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่ายอดขายเละยอดผลิตรถ EV ทั่วโลกในช่วงระหว่างปี 2022 – 2030 จะขยายตัวเฉลี่ยปีละ 20% และ 33% ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจาก 

1.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา อาทิ ไทย บราซิล และอินเดีย ที่ต่างมุ่งส่งเสริมการใช้งานและการลงทุนในอุตสาหกรรม EV 

2. การเปิดรับจากฝั่งผู้บริโภค โดยเฉพาะหลังเผชิญราคาพลังงานที่ผันผวน รวมถึงต้นทุนการเป็นเจ้าของรถ EV ก็ทยอยลดลงต่อเนื่อง และคาดว่าในระยะยาวจะต่ำกว่ารถสันดาปจากค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา และ 

3.การรุกตลาดของค่ายรถยนต์จีนที่ทำให้ตัวเลือกในตลาดรถยนต์ EV มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านรูปลักษณ์ ฟังก์ชันการใช้งาน และระดับราคา

ทั้งนี้ ผู้ผลิตยานยนต์สันดาปจำนวนไม่น้อยกำลังทยอยปรับตัวให้สอดรับกับกระแสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป SCB EIC ได้ศึกษาแผนการลงทุนของบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลกและพบว่า ค่ายรถจากฝั่งตะวันตก อาทิ BMW Mercedes-Benz และ Volkswagen มีการเปลี่ยนผ่านที่เท่าทันกับกระแส EV ทั้งในด้านการเพิ่มความหลากหลายของโมเดลรถยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาแบตเตอรี่ EV ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่เจ้าตลาดเดิมจากฝั่งตะวันออก เช่น Toyota Honda และ Nissan กลับมีแนวทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

โดยคาดว่า การแข่งขันในตลาดรถยนต์ทั่วโลกจะทวีความรุนแรง โดยกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่ปรับตัวได้ช้าจะเผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียส่วนแบ่งทางตลาด ขณะที่ผู้บริโภคจะได้รับอานิสงส์จากตัวเลือกในตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น

นอกจากนี้ได้ประเมินว่า ทุก ๆ 1 แสนคันของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ภายในประเทศจะทำให้ GDP ไทย เติบโตขึ้นราว 0.2% นัยต่อเศรษฐกิจไทยจากการก้าวไปเป็น Regional EV hub ไม่เพียงแต่จะมาจากภาคการส่งออก แต่ยังเชื่อมโยงกับมูลค่าเพิ่มจากภาคธุรกิจที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม EV ที่กำลังทยอยเกิดขึ้นอย่างครบวงจรภายในประเทศอีกด้วย ทั้งอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนบางประเภท ซึ่งเดิมเป็น Supplier ให้กับผู้ผลิตรถสันดาป

อย่างไรก็ตาม กระแสนิยมยานยนต์ไฟฟ้าก็นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์บางกลุ่มแม้ว่าการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นโอกาสต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์บางกลุ่มมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มความต้องการที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งกำลังและเชื้อเพลิง โดย SCB EIC คาดว่า มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะปรับลดลง 3.8 พันล้านบาท หรือราว 10% จากปี 2022 หากรถ EV สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้ถึง 15% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกภายในปี 2025

สำหรับ ความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คือ การเร่งพัฒนาระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้า และการส่งเสริมภาคธุรกิจให้สามารถปรับตัวได้สอดรับกับความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยประเมินว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเผชิญกับความท้าทายสำคัญ 2 ประการ คือ 

1.การสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและระบบนิเวศน์ EV ให้เกิดขึ้นภายในประเทศอย่างครบวงจร เพื่อลดการนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นหลัก และ 

2.การส่งเสริมภาคธุรกิจให้สามารถปรับตัวและมีความพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ โดยกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตไปพร้อม ๆ กับตลาด EV อาทิ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า ยางล้อ และชุดสายไฟ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรมีแนวทางการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์ ซึ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV คาดว่าจะเกิดขึ้นช้ากว่า รวมถึงการเจาะตลาดอะไหล่ (REM) ซึ่งอุปสงค์ยังเติบโตได้ตามอายุการใช้งานรถยนต์ที่ยาวนานขึ้นในหลายประเทศ

ทั้งนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้สำรวจข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก กรณีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการเข้ามาจดทะเบียนป้ายขาวครั้งแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 66 โดย 10 อันดับยอดจดทะเบียนสูงสุด รวมทั้งสิ้น 46,496 คัน

อันดับ 1  BYD Atto3  รวม 15,924 คัน  

เริ่มต้น 1.09 ล้านบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 1,040 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 2,068 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 2,434 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 1,743 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 2,025 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 1,857 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 1,377 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 1,770 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 1,610 คัน
เนื้อหาน่าสนใจ :  IEA เผยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจ่อแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ใน 2565

BYD Atto3
BYD Atto3

อันดับ 2  NETA V  รวม 9,294 คัน

เริ่มต้น 5.49 แสนบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 555 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 1,254 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 693 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 564 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 686 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 2,203 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 1,234 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 1,251 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 854 คัน

NETA V
NETA V

อันดับ 3  Tesla Model Y รวม  4,753 คัน

เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 25 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 534 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 1,034 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 391 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 840 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 814 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 201 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 664 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 250 คัน

Tesla Model Y
Tesla Model Y

อันดับ 4  ORA Good Cat รวม 4,362 คัน

เริ่มต้น 8.28 แสนบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 494 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 282 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 214 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 92 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 430 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 959 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 643 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 598 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 650 คัน

ORA Good Cat
ORA Good Cat

อันดับ 5 MG EP รวม  3,110 คัน

เริ่มต้น 9.98 แสนบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 175 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 356 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 306 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 275 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 346 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 348 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 384 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 407 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 513 คัน

MG EP
MG EP

อันดับ 6 MG 4 Electric รวม 2,860 คัน

เริ่มต้น 8.69 แสนบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 107 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 318 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 447 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 271 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 407 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 298 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 292 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 340 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 380 คัน

MG 4 Electric
MG 4 Electric

อันดับ 7  BYD Dolphin รวม  2,103 คัน

เริ่มต้น 6.99 แสนบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน – คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 1 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน – คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน – คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน – คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน – คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน – คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 481 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 1,621 คัน
เนื้อหาน่าสนใจ :  พลังงานหมุนเวียนบูมรับเศรษฐกิจ BCG บีโอไอเผย 5 ปี ลงทุนโรงไฟฟ้ากว่า 2 แสนล้าน

BYD Dolphin
BYD Dolphin

อันดับ 8  Tesla Model 3 รวม 1,843 คัน

เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 7 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 175 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 488 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 143 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 232 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 411 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 71 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 191 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 125 คัน

Tesla Model 3
Tesla Model 3

อันดับ 9  MG ZS EV รวม 1,389 คัน

เริ่มต้น 9.49 แสนบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 372 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 241 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 155 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 105 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 145 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 107 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 86 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 82 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 96 คัน

MG ZS EV
MG ZS EV

อันดับ 10  Volvo XC40 EV รวม 858 คัน

เริ่มต้น 1.99 ล้านบาท

 • ม.ค. มียอดจดทะเบียน 78 คัน 
 • ก.พ. มียอดจดทะเบียน 76 คัน 
 • มี.ค. มียอดจดทะเบียน 121 คัน 
 • เม.ย. มียอดจดทะเบียน 66 คัน 
 • พ.ค. มียอดจดทะเบียน 98 คัน 
 • มิ.ย. มียอดจดทะเบียน 121 คัน
 • ก.ค. มียอดจดทะเบียน 99 คัน
 • ส.ค. มียอดจดทะเบียน 99 คัน 
 • ก.ย. มียอดจดทะเบียน 100 คัน

Volvo XC40 EV

Volvo XC40 EV

Source : กรุงเทพธุรกิจ

น้ำยาเคลือบโซลาร์เซลล์ ลดฝุ่นเกาะ สะท้อนน้ำ

เกษตรกรบ้านเรามีการใช้โซลาร์เซลล์กันอย่างแพร่หลาย เพื่อประหยัดต้นทุนค่าพลังงาน โดยเฉพาะการสูบน้ำและไฟส่องสว่าง และส่วนใหญ่มักประสบปัญหาฝุ่นละออง รวมถึงน้ำค้าง น้ำฝน ทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์ที่จะนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าลดลง และอายุการใช้งานสั้นลง “ฝุ่นไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์…

วิศวะ จุฬาฯ ผลักดัน “เทคโนโลยีดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บ CO2” ผ่าน “Thailand CCUS Consortium”

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนซี่งเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกประเทศเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม หนึ่งในทางออกสำหรับวงการอุตสาหกรรมทั่วโลกคือการใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon…

ไขข้อสงสัย ทาบ้านด้วยสีขาว ลดโลกร้อนได้หรือไม่ คนในบ้านเย็นขึ้นรึเปล่า?

บทความนี้จะพาทุกค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่า ทาบ้านด้วยสีขาว ช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่ ผู้อาศัยในบ้านสีขาวจะรู้สึกเย็นขึ้นจริงหรือเปล่า เปรยเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนว่า มหานครนิวยอร์กก็ทำ อินเดียก็ทำ หรือแคว้นบาร์เซโลนาที่ร้อนนักร้อนหนาก็ยังทาบ้านด้วยสีขาว ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนมาสักพักแล้ว แม้เราจะหลบแสงแดด…

Leave a Reply