News & Update

กลุ่มไทยออยล์ เตรียมส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง

กลุ่มไทยออยล์เตรียมส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อนำผลประหยัดต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้โรงพยาบาลเป้าหมาย

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 80.24 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยโรงพยาบาลฯ สามารถนำผลประหยัดค่าไฟฟ้ามาดำเนินโครงการต่อยอดสร้างประโยชน์กับสังคม และเพิ่มความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ทั้งเป็นการส่งเสริมให้โรงพยาบาลใช้พลังงานทางเลือกช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

โดยผลประหยัดด้านกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบโซล่าเซลล์ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 4 แสนบาท สามารถนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากายภาพบำบัดในโครงการธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์และศูนย์ซ่อมบำรุงดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้พิการในระดับอำเภอ ที่สามารถมาขอรับบริการ ยืมเปลี่ยนอะไหล่ หรือซ่อมบำรุงและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เช่น เตียง รถเข็น อุปกรณ์ช่วยพยุง เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของทางโรงพยาบาลและเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาของคนไข้อีกด้วย

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “Sustainable Energy for Health Care”โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงพยาบาลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรมาบริหารจัดการในเรื่องเทคนิคการออกแบบและติดตั้ง รวมถึงเรื่องของระบบการตรวจสอบ ให้ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่าย นำผลประหยัดจากค่าไฟฟ้ามาต่อยอดช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสในการรักษา ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการใช้พลังงานทางเลือกช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันด้วย

นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง กล่าวว่า ไทยออยล์ได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ไทยออยล์ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย โครงการเวชศาสตร์ชุมชน และจัดสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ล่าสุดโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำผลประหยัดมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเสริมงบประมาณที่โรงพยาบาล ได้รับในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทำให้โรงพยาบาลสามารถขยายผลการดูแลคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระคนดูแลผู้ป่วย และทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวเองและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น ถือว่าเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างคนไข้ที่ได้รับโอกาสจากโครงการนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายและการเดินทาง เช่น รายนี้เป็นชายไทยอายุ 46 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการเวียนศีรษะ แขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง รักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน แต่มีปัญหาการทรงตัวในท่ายืน ทางโรงพยาบาลจึงให้การรักษาด้วยการกายภาพบำบัด ซึ่งต้องทำต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยมีปัญหาในการเดินทางที่จะเข้ามารับการฝึกกายภาพบำบัดทางโรงพยาบาลจึงมอบอุปกรณ์ช่วยเดินเป็นไม้เท้า 4 ขา ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยฝึกยืนและเดิน

หลังออกจากโรงพยาบาลได้ 1 เดือน แพทย์ประเมินแล้วอาการดีขึ้น สามารถยืนทรงตัวและเดินโดย ใช้อุปกรณ์เป็นไม้เท้า 4 ขาได้ดีขึ้น “ไม้เท้า 4 ขา ที่ได้รับมานี้มีประโยชน์อย่างมาก ช่วยฝึกทรงตัว ต้องขอบคุณโครงการนี้ที่ให้โอกาสเข้าถึงการรักษาทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น”

โครงการต่อยอดนำผลประหยัดจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของทางโรงพยาบาลและเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการรักษาของคนไข้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วย

Source : MRGOnline

เนื้อหาน่าสนใจ :  กกพ.จ่อเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนเกือบ 300 เมกะวัตต์ เดือน ก.ค.2565

ร้อนสุดๆ ยอดใช้ไฟฟ้าพุ่งทำลายสถิติปี 2565 แตะ30,936 เมกะวัตต์

ร้อนจัด ยอดใช้ไฟฟ้าพุ่งทำลายสถิติของปี 2565 ถึง 30,936.5 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา นับเป็นพีคไฟฟ้ารอบ 2 ของปี 2565 ขณะพยากรณ์อากาศคาดอุณหภูมิมีโอกาสสูงแตะ 41 องศา ระหว่าง 23-29 เม.ย. นี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้ยอดใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นตามสภาพอากาศ วอนประชาชนลดใช้ไฟฟ้าเท่าที่ทำได้ตลอดปี 2565  หรือจนกว่าแหล่งก๊าซฯ เอราวัณจะกลับมาผลิตเต็มศักยภาพ ระบุเตรียมหาเครื่องมือวัดผลการลดใช้ไฟฟ้าประชาชนพร้อมมาตรการกระตุ้นให้เห็นผลชัดเจน

รู้จักเบียร์รักษ์โลก แนวใหม่ รีไซเคิลน้ำทิ้ง ให้ดื่มได้

เปิดแนวคิดเบื้องหลัง “เบียร์น้ำทิ้ง” ปลุกจิตสำนึกรักษ์โลก จากกลุ่มผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ได้ทุนจาก “บิล เกตส์” หวังรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในสหรัฐซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ขณะที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าภาวะขาดแคลนน้ำจะเกิดขึ้นในสหรัฐอย่างเร็วที่สุดในปี 2567 ผู้ประกอบการบางส่วนก็พยายามออกผลิตภัณฑ์เบียร์แนวรักษ์โลกที่รีไซเคิลจาก…

ส่งสัญญาณ​ปรับขึ้นค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.65 แนะช่วยกันประหยัดใช้ไฟฟ้า

กกพ.ส่งสัญญาณ​เตรียมพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าส่วนของเอฟทีงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.65 โดยการแบกภาระหนี้ค่าไฟฟ้าของ กฟผ.แทนประชาชนอาจจะสูงเกิน 1 แสนล้านบาทและจะมีปัญหาการขาดสภาพคล่องเพิ่มขึ้น หากรัฐบาลยังสั่งให้มีการตรึงค่าเอฟที แนะให้ช่วยกันประหยัด​การใช้​ไฟฟ้า​ แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)​เปิดเผยว่า…

Leave a Reply