News & Update

“ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี”ผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียแทน LPG-ไฟฟ้า มุ่ง”Net Zero”

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าและตะกอนปาล์มในอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมัน ของบริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2023

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2023 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid : Thermal)โดยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต-การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนได้อย่างคุ้มค่าและเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการนำของเสียของกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ในด้านการลดค่าใช้จ่ายของโรงงาน โดยผลิตเป็นก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มและตะกอนปาล์ม ที่ได้ผ่านการวิจัย ค้นคว้า ทดลองจนสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้จริง 

“ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี”ผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียแทนLPG-ไฟฟ้า มุ่ง"Net Zero"
“ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี”ผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียแทนLPG-ไฟฟ้า มุ่ง”Net Zero”

จึงดำเนินการจัดตั้งระบบ และนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ Burner ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการอบยางแท่ง รวมถึงยังสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน และส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง 

นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการด้านพลังงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถเพิ่มศักยภาพ และลดต้นทุนเชื้อเพลิง ลดต้นทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยปัจจุบันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าและตะกอนปาล์มได้สูงสุด 928,363 ลูกบาศก์เมตร/ปี ที่นำไปทดแทนการใช้ LPG ในกระบวนการอบยางได้ 427,052.5 kg.LPG/ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,304.48 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใช้งบประมาณในการลงทุน 3.9 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 48.70% และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2.29 ปี 

“บริษัทตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุหรือของเสียที่ไม่ใช้แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Source : ฐานเศรษฐกิจ

เนื้อหาน่าสนใจ :  แท็กซี่-รถสาธารณะเฮ พลังงานขยายเวลาช่วย"ค่าก๊าซ NGV"

พพ.เดินหน้าพร้อมใช้กฎหมาย BEC คุมอาคารใหม่ ดัดแปลง 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป

พพ.เดินหน้าพร้อมใช้กฎหมาย BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ย้ำกระทบต้นทุนน้อย คืนทุนเร็ว คุ้มค่าระยะยาว ชูเป็นกฎหมายสำคัญช่วยประหยัดพลังงานในภาคอาคารอย่างน้อยร้อยละ 10…

ฝ่าโลกร้อน “เนื้อสัตว์ทางเลือก” กับ “ความกระหาย” ของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ฝ่าวิกฤติโลกร้อน “เนื้อสัตว์ทางเลือก” กับ “ความกระหาย” ของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 เป็น 5 พันล้านดอลลาร์ในปี…

ปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการโครงการจี 1/61 แล้ว คาดผลิตก๊าซฯ ได้ตามสัญญา PSC ในเม.ย. 67

ปตท.สผ. เข้าสู่การเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) โครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ, ปลาทอง, สตูล, ฟูนาน) และโครงการจี…

Leave a Reply