“พิมพ์ภัทรา”จ่อปลดล็อกใบอนุญาติติดตั้งผลิตไฟฟ้าพลังงานลม-น้ำครัวเรือน หวังลดค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าให้ประชาชน เตรียมชง ครม. พิจารณาพร้อมนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเสรี

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาติผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และน้ำภาคครัวเรือน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน และไม่ให้มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้า เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาพร้อมกับนโยบายโซลาร์รูฟท็อป (Solar rooftop) เสรีในส่วนครัวเรือนของพรรคครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

ขณะที่ความคืบหน้านโยบายโซลาร์รูฟท็อปเสรีในส่วนครัวเรือนนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยปัจจุบันได้ปลดล็อกเรื่องการขอใบอนุญาติแล้วทั้งระบบ 

“กระทรวงฯอำนวยความสะดวกให้แล้ว ด้วยการปลดล็อกการขอใบอนุญาติ รง. 4 ได้สบายมากขึ้น ไม่ต้องมาขอ ในภาคครัวเรือนด้วยเช่นเดียวกัน”

อย่างไรก็ดี ต้องเรียนว่าการติดตั้งโซลาร์ของครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ จะไม่ต้องขอใบอนุญาติ รง. 4 อยู่แล้ว 

ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนเป็นการปลดล็อกทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ และขนาดเล็กในครั้งเดียว

Source : ฐานเศรษฐกิจ

รัฐบาลเร่งปลดล็อค”โซลาร์รูฟท๊อป”ไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน หลังความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการประสานข้อมูลกับภาคเอกชน อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคศูนย์การค้า ภาคโรงแรม และภาคบริการ พบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

ขณะที่ต้นทุนการติดตั้งโซล่าเซลล์มีราคาที่ถูกลง ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ประสงค์จะติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท๊อป (Solar Rooftop) เป็นจำนวนมาก เช่น อาคารโรงงาน ศูนย์การค้า โรงแรม มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ซึ่งตามกฎหมายโรงงานเดิมกำหนดว่าการติดตั้ง Solar Rooftop ที่มีกำลังผลิตเกินกว่า 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1 เมกะวัตต์ เข้าข่ายเป็นโรงงานต้องขอรับใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการผลิตโซล่าเซลล์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากโดยใช้จำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือพื้นที่ติดตั้งลดลงกว่าเดิมถึง 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557 อีกทั้งยังมีมาตรฐานควบคุมด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลเร่งปลดล็อค"โซลาร์รูฟท๊อป"ไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน

“การปลดล็อคดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจจากการติดตั้ง Solar Rooftop ได้ง่ายขึ้น ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 500 tCO2/เมกะวัตต์/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 62,500 ต้น นับเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ส่งเสริมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การได้รับการยอมรับจากสังคม ความลงตัวกับกติกาสากล ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อโอกาสทางธุรกิจตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากการขยายตัวของธุรกิจติดตั้งโซล่าเซลล์”

นอกจากนี้ การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดดังกล่าว จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 ของประเทศไทยต่อไป 

Source : ฐานเศรษฐกิจ

หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ในประเทศไทยนั้นได้มีการทำโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด กันมาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งแตกต่างจากโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำปกติ ตรงที่มีการผสมผสานระหว่างการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำร่วมกันนั่นเอง ในบ้านเราก็มีการทำกันมาตั้งแต่ปี 2654 ในช่วงนั้นก็ถือได้ว่าเป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

ในช่วงแรกของการเปิดตัวโครงการนั้น มีดราม่าเกิดขึ้นพอสมควร หลายคนกังวลว่า การเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปวางไว้บนผิวน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบนิเวศน์เปลี่ยนไป จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหรือไม่ มีผลต่อสิ่งแวดล้อมแค่ไหน พวกปลา พืช และสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำจะได้รับผลกระทบหรือไม่ รวมถึงแสงสะท้อนจากแผงโซลาร์เซลล์ จะมีผลต่อพวกสัตว์ปีกหรือเปล่า รวมถึงเรื่องของค่าไฟที่หลายคนกังวลว่าจะสูงขึ้นหรือไม่

ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร มีขนาดประมาณสนามฟุตบอล 70 สนาม มีแผงโซลาร์เซลล์มากถึง 145,000 แผง แบ่งออกเป็น 7 ชุด บนพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนไม่ถึง 1% ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด โดยเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ และทุ่นลอยน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยมีการวางแผงโซลาร์เซลล์ให้มีมุมเอียง มีช่องว่างระหว่างแผงและทุ่นลอยน้ำ แสงแดดสามารถลอดผ่านลงในน้ำได้ จึงไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำ และล่าสุดยังได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย โรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มจ่ายกระแสไฟมาตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 45 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด แห่งที่ 2

ในปี 2566 ทางกฟผ. ก็ได้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด แห่งที่ 2 ขึ้นแล้ว ซึ่งอยู่ที่ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาด 24 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการนี้มีการต่อยอดเพิ่มเติมจากโครงการเดิม คือ การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) แบบลิเธียมไอออนขนาด 6 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของระบบการจ่ายไฟที่มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนระบบการผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ สำหรับโครงการแห่งนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จในช่วงปลายปี 2567 นี้ ตัวโครงการใช้พื้นที่ผิวน้ำประมาณ 320 ไร่ ใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวน 48,000 แผงเชื่อมต่อเข้ากับทุ่นลอยน้ำ แล้วก็เชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าเข้ากับสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลรัตน์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 47,000 ตันต่อปี 

ส่วนแผงโซลาร์เซลล์ที่นำมาใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ชนิด Double Glass ที่มีทนทานสูง ทนความชื้นได้ดี สามารถออกแบบวางชิดผิวน้ำซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 10 – 15 และใช้ทุ่นลอยน้ำเป็นทุ่นพลาสติกชนิด High Density Poly Ethylene (HDPE) เป็นวัสดุประเภทเดียวกับท่อส่งน้ำประปาจึงเป็นมิตรต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม สามารถทนต่อรังสี UV ได้เป็นอย่างดี มีอายุการใช้งานนานประมาณ 25 ปี

ข้อดีของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ

 • เป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 • ช่วยลดการระเหยของน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ ซึ่งช่วยรักษาปริมาณน้ำและลดความต้องการน้ำ
 • ช่วยลดอุณหภูมิของน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ำบางชนิด
 • สามารถใช้พื้นที่ผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถลดข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • สามารถเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดนั้น ถือได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าแห่งอนาคตที่จะเข้ามาทดแทนโรงไฟฟ้าแบบเดิมๆ ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งก่อนให้เกิดมลภาวค่อนข้างมาก โดยโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานจากน้ำ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ และยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าอีกด้วยเพราะสามารถใช้อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมได้ทั้งหมด

กฟผ. ยังมีแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ในอ่างเก็บน้ำอีกกว่า 16 โครงการทั่วประเทศ ได้แก่ เขื่อนสิรินธร เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งถ้าดำเนินการเสร็จทั้งหมดจะมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 2,725 เมกะวัตต์เลยทีเดียว

ภาพประกอบ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประชาชนยังมีความกังวลเรื่องค่าไฟแพง หนุนยอดขอติดตั้ง“โซลาร์เซลล์” พุ่งพวด ทำธุรกิจติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” อู้ฟู่มากๆ พร้อมพาไปดู 5 ปัจจัยบวกหนุนอื่นๆ มีอะไรบ้าง ?

คนยังหลอนค่าไฟแพง แห่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

การติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” เป็นพลังงานสะอาด ที่นอกจากจะช่วยรักษ์โลกแล้ว ยังช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายครัวเรือนเริ่มสนใจหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้แล้วเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน จากการที่ประชาชนสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ ทำให้ยอดขอติดตั้งโซลาร์เซลล์ พุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษ

โดยนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. เน้นในเรื่องของโซลาร์รูฟ เพราะประชาชนสนใจและเริ่มติดตั้งเยอะขึ้น ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป ที่อาจขอข้อยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต ส่วนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอติดตั้งเกิน 1,000 กิโลวัตต์ จะมีขั้นตอนที่มากกว่าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาต จึงต้องอธิบายตามกระบวนการว่าแต่ละขนาดควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง

ธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์ในไทยบูม
ธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์ในไทยบูม

ทั้งนี้ที่ผ่านมาการขอติดตั้งโซลาร์รูฟอาจใช้ระยะเวลาที่ยืดยื้อด้วยปัจจัยหลายอย่าง กกพ. จึงพยายามปรับกระบวนการให้อยู่บนออนไลน์มากขึ้น เมื่อเอกสารการขอครบถ้วนโดยเฉพาะใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ก็สามารถยื่นขอตามขั้นตอนได้เลย ซึ่งปัจจุบันถือว่าการขอติดตั้งโซลาร์เซลล์ สำหรับบ้านอยู่อาศัยเร็วขึ้น แต่หากเป็นกลุ่มโรงงาน หรือธุรกิจที่มีจำนวนกิโลวัตต์สูง จะต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นของการขอใบอนุญาตซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุง เพื่อลดขั้นตอนที่เคยประกาศจากเดิมการขอติดตั้งขนาดเล็กสำหรับประชาชนทั่วไปจะต้องแล้วเสร็จใน 1 เดือน และหากเกิน 200 กิโลวัตต์ จะต้องเร็วขึ้นกว่า 2 เดือน

พามาดู 5 ปัจจัยบวกที่หนุนธุรกิจติดตั้ง “โซลาร์เซลล์”  สูงมากขึ้น

 • ค่าไฟแพงขึ้น
 • กลุ่มธุรกิจโรงงาน เห็นถึงความสำคัญของการลดค่าไฟแล้ว และสามาารถรับรองได้ว่าเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานสะอาด
 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เนื่องจากโรงงานแต่ละแห่งได้รับสิทธิพิเศษจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
 •  เทรนด์การใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันมากขึ้น ที่อาจจะมาจากสังคมผู้สูงวัยที่มีคนอยู่บ้านในช่วงเวลากลางวันมากขึ้น รวมถึงกลุ่มคนที่นิยมทำงานที่บ้านมากขึ้น
 •  ต้นทุนค่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ถูกลงกว่าเดิมจากราคากว่า 100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ เหลือเพียง 20 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

“จากข้อดีดังกล่าวที่กล่าวมาจึงทำให้การขอติดตั้งโซลาร์ใช้เองเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายค่าไฟกว่า 4 บาทต่อหน่วย รวมถึงแนวโน้มการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้า สำหรับโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งแล้วประมาณ 10-20 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากยอดสะสมการติดตั้งนับตั้งแต่ปี 2562-2565 ที่มีเพียง 9 เมกะวัตต์ จากโควตารับซื้อรวม 260 เมกะวัตต์”

อย่างไรก็ตามสำหรับโควตารับซื้อไฟฟ้าภาคประชาชนนั้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2566 ได้ปรับหลักเกณฑ์การรับชื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนใหม่ จากเดิมจะประกาศรับซื้อปีต่อปี เปลี่ยนเป็นการรับซื้อระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573) รวม 90 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ดังนั้นหากประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าโควตาที่กำหนด 90 เมกะวัตต์ก่อนปี 2573 กระทรวงพลังงาน สามารถขอ กพช. ขยายโควตาการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนเพิ่มได้อีกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในเวลานั้น  

Source : Spring News

ผู้เชี่ยวชาญเผยต้นทุนติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาดเล็กเพียงแค่ราว 5,000 บาทต่อแผง แต่ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากถึงเฉลี่ย 500 บาท ต่อเดือน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกช่วยลดค่าไฟบ้าน แถมช่วยลดโลกร้อน

เมื่อต้นทุนราคาแผงโซล่าร์เซลล์ราคาถูกลงเรื่อยๆ ความนิยมในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สปริงนิวส์ ได้รับโอกาสพูดคุยกับ ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ซึ่งในเวลาว่าง เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนรณรงค์การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่แข็งขันที่สุดคนหนึ่งของไทย เพื่อมาดูกันว่า คนทั่วไปอย่างเราๆ จะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังแสงอาทิตย์ที่ราคาถูกลงเรื่อยๆ นี้ได้อย่างไรบ้าง

รู้จักประเภทการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.สมพร อธิบายว่า สำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้าน สามารถทำได้ 3 ระบบด้วยกัน ได้แก่

 1. โซลาร์เซลล์ ประเภท on grid: ซึ่งการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทนี้ ไม่จำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรีในการสำรองไฟ เพราะเป็นระบบที่จ่ายไฟเข้ากับระบบไฟบ้าน เชื่อมกับระบบไฟฟ้าส่วนกลางของการไฟฟ้าฯ โดยตรง ซึ่งจะมีข้อดีคือเมื่อพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่พอ จะใช้ไฟบ้านเข้าช่วยได้ และหากผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกินความต้องการก็สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าฯ ได้
 2. โซลาร์เซลล์ ประเภท off grid: โซลาร์เซลล์ประเภทนี้จะแตกต่างจากระบบ on grid คือจะเป็นระบบไฟฟ้าที่แยกต่างหากออกจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง มักนิยมใช้ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ หรืออาจใช้ในเมืองก็ได้สำหรับบ้านที่ไม่ต้องการพึ่งพิงการใช้ไฟฟ้าจากระบบส่วนกลางเลย โดยระบบโซลาร์เซลล์ประเภทนี้จะต้องใช้แบตเตอรีเป็นตัวสำรองไฟ เพื่อเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้นำมาใช้เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์
คุณเองก็ติดที่บ้านได้ โซล่าร์แผงเล็กช่วยประหยัดค่าพลังงานช่วยโลก

 1. โซลาร์เซลล์ ประเภท hybrid: โซลาร์เซลล์ประเภทนี้จะเป็นระบบที่มีความผสมผสานระหว่าง ระบบ on grid และระบบ off grid โดยจะมีการนำแบตเตอรีมาสำรองพลังงานเพื่อใช้ในตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ แต่ยังคงเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนกลาง โดยเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่ต้องการ จะนำพลังงานที่ผลิตได้ไปเก็บไว้ในแบตเตอรีและดึงมาใช้เมื่อไฟไม่เพียงพอ เมื่อถึงกลางคืนระบบไฮบริดจะนำไฟการแบตเตอรีมาใช้ก่อน เมื่อไม่พอจึงจะนำไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ต่อไป

ผศ.ดร.สมพร กล่าวว่า สำหรับผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านเรือนทั่วไป ควรพิจารณาถึงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของบ้านตนเองก่อน เพื่อที่จะเลือกติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานในครัวเรือนของตนมากที่สุด เพราะแต่ละระบบล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน มีความเหมาะสมต่อรูปแบบการใช้พลังงานแตกต่างกัน

โซลาร์เซลล์แพงไหม? จะคุ้มค่าติดตั้งหรือเปล่า?

หลายๆ คน เมื่อพูดถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มักจะนึกถึงการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นจำนวนมากแบบของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่มักจะต้องใช้เงินลงทุนก้อนโต หลายแสนหลายล้านบาท หากแต่สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเฉพาะการผลิตไฟฟ้าที่บ้าน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ผศ.ดร.สมพร กล่าวว่า อาจไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงขนาดนั้น

คุณเองก็ติดที่บ้านได้ โซล่าร์แผงเล็กช่วยประหยัดค่าพลังงานช่วยโลก

โดย ผศ.ดร.สมพร อธิบายว่า สำหรับบ้านเรือนบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากอย่างเช่นธุรกิจใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 550 วัตต์ ประมาณ 1 – 2 แผง ก็เพียงพอต่อการช่วยลดค่าใช้จ่ายบิลไฟฟ้าที่บ้านแล้ว โดยในขณะนี้ ต้นทุนราคาแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 550 วัตต์ สำหรับใช้ในบ้านเรือนมีราคาถูกลงมากแล้ว เพียงประมาณแผงละ 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับสเป็กและยี่ห้อของแผง

ในขณะที่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์แผงหนึ่ง อาจช่วยประหยัดไฟได้ถึงเดือนละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้พลังงาน และหากผู้ใช้นำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ไปหนุนเสริมกับธุรกิจที่บ้านก็จะยิ่งช่วยให้สามารถคืนทุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ไวขึ้น เฉลี่ยแล้วภายใน 1 ปี

เช่นเดียวกับราคาต้นทุนแบตเตอรี ซึ่ง ผศ.ดร.สมพร เผยว่า ก็มีราคาถูกลงแล้วเช่นกัน โดยในขณะนี้ แบตเตอรีสำหรับสำรองไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์ มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 – 20,000 บาทต่อลูก

“หากต้องการจะประเมินรูปแบบการใช้พลังงานว่าครัวเรือนของเรามีการใช้พลังงานในรูปแบบใด ให้ลองสังเกตเลขมิเตอร์ไฟ และจดบันทึกไว้ทุกวัน ทุกๆ เช้า และ ทุกๆ เย็น เพื่อดูว่าในช่วงเวลากลางวันมีการใช้ไฟฟ้าเท่าใด และช่วงกลางคืนมีการใช้ไฟฟ้าเท่าใด จะช่วยให้สามารถรู้ได้ว่าเราควรติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบใด และขนาดเท่าใด” ผศ.ดร.สมพร กล่าว

คุณเองก็ติดที่บ้านได้ โซล่าร์แผงเล็กช่วยประหยัดค่าพลังงานช่วยโลก

โซลาร์เซลล์ต้องมีการดูแลรักษายังไง?

สำหรับเรื่องการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์ ผศ.ดร.สมพร เผยว่า การดูแลแผงมีเพียงแค่ต้องหมั่นตรวจสอบระบบไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานดีอยู่เสมอ และหมั่นทำความสะอาดแผง เพื่อช่วยให้แผงสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ โดยในพื้นที่ที่สะอาด ห่างไกลโรงงานและฝุ่นควัน อาจจะทำความสะอาดแค่เพียงทุกๆ ครึ่งปี แต่หากบ้านอยู่ในเมือง หรือเป็นพื้นที่ที่มีมลพิษฝุ่นเยอะ อาจต้องทำความสะอาดแผงบ่อยกว่านั้น

“ผมอยากให้ทุกคนหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้ที่บ้าน เพราะนอกจากจะช่วยเราประหยัดไฟได้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนอีกด้วย ในขณะที่แผงโซลาร์เซลล์สามารถใช้งานได้นานถึง 25 – 30 ปี เมื่อใช้จนสิ้นอายุขัยการใช้งานก็สามารถส่งไปรีไซเคิลได้ แต่สำหรับผู้ใช้ไฟบ้านธรรมดา เมื่อผ่านไป 30 ปี เราก็จะได้แค่กองใบเสร็จค่าไฟกองโต” ผศ.ดร.สมพร กล่าวทิ้งท้าย

Source : Spring News