สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ขีดเส้นยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพไม่เกินปี 2569 โดยเลื่อนไปจากกำหนดเดิม 2 ปี เพื่อให้เกษตรกร, ผู้ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลเตรียมความพร้อม ด้านผู้ผลิตเอทานอล ชี้ต้องปรับตัวหันไปส่งออกเอทานอลหรือนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผลิตพลาสติกชีวภาพแทน

เครื่องบินแอร์บัส A380 รุ่น Airbus ZEROe Demonstrator ได้รับการปรับแต่งพิเศษให้รองรับการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ 100% บรรทุกเชื้อเพลิงน้ำหนัก 27 ตัน

บริษัทแอร์บัสหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำของโลกประสบความสำเร็จในการทดสอบนำเครื่องบินแอร์บัส A380 รุ่น Airbus ZEROe Demonstrator บินขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 100% นับเป็นเครื่องบินลำที่ 3 ของบริษัทที่ได้รับการทดสอบใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก่อนปี 2030 

การทดสอบมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เครื่องบินแอร์บัส A380 รุ่น Airbus ZEROe Demonstrator ได้รับการปรับแต่งพิเศษให้รองรับการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ 100% บรรทุกเชื้อเพลิงน้ำหนัก 27 ตัน พัฒนาโดยบริษัท TotalEnergies โดยใช้กระบวนปรับแต่งน้ำมันสำหรับประกอบอาหารและกรดไขมันที่ผ่านกระบวนการไฮโดรโปรเซส (HEFA) ซึ่งปราศจากสารอะโรเมติกส์และกำมะถัน เครื่องยนต์เครื่องบินที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ Rolls-Royce Trent 900เที่ยวบินทดสอบใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง บินขึ้นจากสนามบิน Blagnac เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส 

การทดสอบประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ นอกจากแผนการปรับแต่งเครื่องบินให้รองรับพลังงานชีวภาพบริษัทยังมีแผนการทดสอบการใช้งานพลังงานรูปแบบอื่น ๆ เช่น พลังงานไฮโดรเจน โดยบริษัทมีแผนพัฒนาเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ไร้มลพิษเครื่องแรกของโลกออกจำหน่ายในปี 2035 หรือภายใน 15 ปี  

ปัจจุบันเทคโนโลยีการบินมีการแข่งขันกันสูงนอกจากบริษัทแอร์บัสยังมีบริษัทคู่แข่งรายสำคัญอย่างบริษัทโบอิ้งที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบใช้เชื้อเพลิงชีวภาพกับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่โบอิ้ง 787 Dreamliner ในช่วงปี 2012 โดยใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ทผสมเข้ากับเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้จากการปรับแต่งจากน้ำมันปรุงอาหาร นอกจากนี้ในช่วงปี 2014 บริษัทโบอิ้งยังก่อตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศจีน

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น เครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์นั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับใช้กับเครื่องบินโดยสารอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินมีมาตรฐานการตรอดสอบที่เข้มงวดและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นลำดับแรก สำหรับบริษัทแอร์บัสวางแผนที่จะได้ใบรับรองมาตรฐานการบินและใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2030

ที่มาของข้อมูล newatlas.com
ที่มาของรูปภาพ airbus.com

Source : TNN Online