การไฟฟ้านครหลวง เริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.50 บาท ต่อหน่วย พิเศษตลอดเดือนสิงหาคม รับเงินคืน CASH BACK 50% เริ่มวันนี้ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้านครหลวง เริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หลังจากที่ได้มอบสิทธิพิเศษให้ประชาชนชาร์จไฟฟรีครบกำหนดแล้ว โดย MEA EV จะเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตราเดียว 7.50 บาทต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมรับเงินคืน CASH BACK ผ่าน MEA EV Wallet 50% เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง MEA ครบรอบ 64 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ระบบจะนำเงินเข้า Wallet MEA EV Application ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงินที่ชาร์จ (ภายในเวลาที่กำหนด) สำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ร่วมแคมเปญ มีรายละเอียด ดังนี้

สถานีชาร์จ ที่ทำการ MEA

 • วัดเลียบ
 • บางขุนเทียน
 • บางเขน
 • บางใหญ่
 • ธนบุรี
 • สมุทรปราการ
 • ลาดกระบัง
 • นนทบุรี
 • บางกะปิ
 • บางพลี
 • ยานนาวา
 • บางนา
 • นวลจันทร์
 • บางบัวทอง
 • มีนบุรี
 • เพลินจิต
 • บางพูด

สถานีชาร์จในพื้นที่พันธมิตร

 • 7-Eleven สาขาบ้านสวนลาซาลและสาขาบางขุนนนท์
 • หมู่บ้าน THER
 • ลาดพร้าว 93
 • ศูนย์บริการ MK Plus
 • สวนเบญจกิติ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • ไม่สามารถโอนเงินที่ได้รับจาก MEA ออกจาก MEA EV Wallet ได้ และไม่สามารถจำหน่าย หรือโอนสิทธิในการร่วมกิจกรรมให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ MEA มีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากรายละเอียดที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม
 • จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
 • หากผู้ร่วมกิจกรรมประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน MEA สามารถตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคคลนั้นทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
 • จะไม่รับผิดชอบการกระทำของผู้ร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนเองแต่ฝ่ายเดียว
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือยุติกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อพิพาท โดยคำตัดสินของ MEA ถือเป็นที่สิ้นสุด

Source : ประชาชาติธุรกิจ
Photo : Daniel LEAL / AFP

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ ป.ป.ช. เปิดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำร่องการลดใช้ไฟฟ้าลง 10%

หลอดไฟทุกดวง เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้น ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สว่างไสว ล้วนต้องผ่านการผลิตจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งอาจปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาจนเกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อทั้งโลกร้อน สุขภาพของเราทุกคนได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีแผนการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การใช้พลังงานสะอาด หนึ่งในการเดินหน้าสู่การใช้พลังงานสะอาด ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ได้มีการนำร่องจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสำคัญของไทย

การไฟฟ้านครหลวง จับมือ ป.ป.ช.นำร่องสู่สังคมพลังงานสะอาด

อย่าง MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จัดพิธีการเปิดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำร่องการลดใช้ไฟฟ้าลง 10%

ความร่วมมือครั้งนี้ MEA ได้เข้าทำการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้ง 7 อาคาร หรือ Solar Rooftop ขนาด 798.00 กิโลวัตต์ ทำให้มีอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าในส่วนของระบบได้ถึง 15% คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 500,000 บาท โดยจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับการปลูกต้นสักประมาณ 26,797 ต้น หรือคิดเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 268 ไร่

นอกจากการติดตั้งโซลาร์รูฟ บนหลังคาอาคารที่ใช้งานในปัจจุบันแล้ว ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ได้วางแผนการใช้พลังงานสะอาดร่วมกับ MEA ที่จะร่วมออกแบบสร้างอาคารที่ใช้พลังงานสะอาดเพิ่มเติมอีกในอนาคต  อีกสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ คือ การใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ล้วนทำให้เกิดคาร์บอนตลอดเวลา อย่างการขับรถใช้น้ำมันดีเซล 1 ลิตร สร้างคาร์บอนถึง 2.66 กิโลกรัม กระทั่งการต้มน้ำชงกาแฟ ก็ยังสร้างคาร์บอนราว 23 กรัม ดังนั้นหากไม่เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของเราในระยะยาวจนสายเกินแก้ ดังนั้น การร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ที่จะขยายผลต่อการสร้างพลังงานสะอาด ที่ขับเคลื่อนสังคม ขับเคลื่อนประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

Source : PPTV HD 36