Highlight & Knowledge

รู้จัก “สเปรย์ฟิล์ม ลดอุณหภูมิ” นวตกรรมใหม่ ลดต้นทุนได้กว่า 10 เท่า

สเปรย์ฟิล์ม ลดอุณหภูมิ เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่คิดค้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้หลักการการระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี ให้สามารถถ่ายเทความร้อนจากภายในอาคารออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยไม่ต้องใช้พลังงาน และยังมีข้อดีในเรื่องของราคาที่มีต้นทุนต่ำกว่าสินค้าอื่นๆ ที่ช่วยถ่ายเทความร้อนกว่า 10 เท่า โดยต้นทุนจะอยู่ประมาณ 20 – 50 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น ส่วนสินค้าอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันจะมีต้นทุนอยู่ประมาณ 200 – 500 บาทต่อตารางเมตร

งานวิจัย สเปรย์ฟิล์ม ลดอุณหภูมิ ถูกคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายปฐวี สักกะตะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก พร้อมกับทีมงานอีกหลายท่าน อธิบายถึงหลักการในการทำงานของสเปรย์ฟิล์ม ลดอุณหภูมิเอาไว้ว่า การระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีนั้น ทำได้โดยการแผ่รังสีความร้อนในช่วง 8-13 ไมโครเมตร เนื่องจากเป็นช่วงที่ชั้นบรรยากาศเปิด ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาวัสดุให้สามารถแผ่รังสีความร้อนได้ สามารถทำได้ 3 วิธีคือ

 1. การเลือกวัสดุ (Materials) ที่มีพันธะเคมีที่เหมาะสมโดยจะสามารถแผ่รังสีความร้อนในช่วง 8 – 13 ไมโครเมตรได้ดีโดยธรรมชาติ
 2. การใช้สารเจือปน (Additives) ผสมเข้าไปในวัสดุที่ไม่มีพันธะเคมีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการแผ่รังสีความร้อนในช่วง 8 – 13 ไมโครเมตร
 3. การทำให้เกิดรูปทรงและรูปร่าง (Patterning) โดยวิธีนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันแบบไม่เป็นเนื้อเดียว โดยรูปทรงเหล่านั้นต้องมีขนาดในช่วง 8 – 13 ไมโครเมตร การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ทำให้เกิดการแผ่รังสีความร้อนอินฟราเรด ซึ่งการทำให้เกิดรูปทรงและรูปร่างนั้นมักจะใช้กระบวนการที่ซับซ้อนและมีราคาแพง เพื่อให้เกิดรูปทรงต่างๆ ที่สามารถควบคุมได้อย่างชัดเจน

ในงานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนา สเปรย์ฟิล์ม ลดอุณหภูมิ ครั้งแรกของโลกที่มีการนำกระบวนการสเปรย์มาใช้ในกระบวนการระบายความร้อน สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่มีลักษณะหลากหลาย หากเทียบกับสินค้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นสติกเกอร์แปะทับเคลือบลงไปบนวัสดุที่มีผิวเรียบเท่านั้น การใช้สเปรย์ฟิล์ม ลดอุณหภูมิ จึงสามารถใช้งานร่วมกับวัสดุที่หลากหลายกว่า ทีมวิจัยเอง ได้มีการทดลองเคลือบลงบนวัสดุต่างๆ ด้วย อาทิเช่น กระจก เมทัลชีทหรือแผ่นโลโหะสำหรับทำหลังคา แก้ว ปูน และกระเบื้องหลังคา ซึ่งได้ผลออกมาว่า สเปรย์ฟิล์มที่ทำการวิจัยนี้ สามารถลดอุณหภูมิความร้อนได้เฉลี่ยลดลงประมาณ 0.25 – 2.20 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ยังมีข้อดีในเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน สามารถสเปรย์ลงบนผิววัสดุต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำการขนส่งได้ง่าย และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของวัสดุที่จะเคลือบลงไป ส่วนต้นทุนของสเปรย์ฟิล์ม ลดอุณหภูมินี้ อยู่ที่ 20 – 50 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น

ผลงานวิจัยเรื่อง “Radiative cooling film enabled by droplet-like infrared hot spots via low-cost and scalable spray-coating process for tropical regions” ได้ถูกยื่นจดสิทธิบัตรผ่าน มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับตีพิมพ์ระดับ Top3% ของสาขา Engineering (miscellaneous) ซึ่งนิตยสารมีค่า Impact Factor สูงถึง 8.9 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร และทีมงาน กำลังดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มระดับความพร้อมของเทคโนโลยี ซึ่งร่วมมือกับภาคธุรกิจในการนำนวัตกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมที่เป็นสินค้าของคนไทย ซึ่งจะสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป

บทสรุป

สเปรย์ฟิล์ม ลดอุณหภูมิ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้ในสภาพอากาศร้อนอย่างประเทศไทย

คุณสมบัติ

 • ลดอุณหภูมิได้ 0.25-2.20 องศาเซลเซียส
 • ต้นทุนต่ำ อยู่ที่ 20-50 บาทต่อตารางเมตร
 • ใช้งานง่าย เพียงแค่พ่นสเปรย์ลงบนพื้นผิว
 • เหมาะกับพื้นผิวหลากหลายชนิด เช่น แก้ว กระจก แผ่นโลหะ ปูน และกระเบื้อง
 • ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์

 • ช่วยลดความร้อนภายในอาคาร
 • ประหยัดพลังงาน
 • เพิ่มความสบายตัว
 • เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน อาคาร ร้านค้า และโรงงาน

ตัวอย่างการใช้งาน

 • พ่นบนหลังคา กันความร้อนก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน
 • พ่นบนผนังอาคาร ช่วยลดการดูดซับความร้อน
 • พ่นบนกระจก ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด
 • พ่นบนหลังคาโรงงาน ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงงาน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถชมคลิปรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้เลย

เนื้อหาน่าสนใจ :  รู้จัก PV Stop ช่วยปิดระบบโซลาร์เซลล์ กรณีฉุกเฉินได้ในไม่กี่วินาที

10 วิธีประหยัดไฟฟ้าเพิ่มอีก 10% ประหยัดแล้ว ประหยัดอยู่ ประหยัดต่อ

วิธีประหยัดไฟฟ้าก็มีการนำเสนอกันมามากมาย นั่นเป็นเพราะว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่แทบทุกคนจะต้องจ่าย เป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในปัจจุบันค่าไฟก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงมาก รวมถึงช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา มีการใช้ไฟไปกับเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ทำให้หลายคนจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวกันเลยทีเดียว ในบทความนี้ทางทีมงานของคณะทำงานด้านพลังงานหอการค้าไทย…

“Sensor for All” นวัตกรรมจากวิศวฯ จุฬาฯ ตรวจวัดสภาพอากาศ นำร่องสู่การแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบ้านเราที่มีค่าฝุ่นสูงขึ้นจนติดอันดับโลก ส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตของคนเมืองที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ ที่สำคัญคือส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกาย การมีเครื่องมือตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ซึ่งพัฒนาโดยคนไทยด้วยข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้

อุณหภูมิผกผัน (Temperature Inversion) สาเหตุหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า หนึ่งในสาเหตุของปัญหาหมอกควัน และมลพิเษทางอากาศ เป็นเพราะ อุณหภูมิผกผัน (Temperature Inversion) ซึ่งมักจะเกิดในช่วงหน้าหนาว ทำให้ในช่วงนั้นเราจะพบกับสภาพอากาศมีแต่ฝุ่นควัน และมลพิษต่างๆ…

Leave a Reply