News & Update

SENA ชูบ้านพลังงานเป็นศูนย์ ขับเคลื่อนความยั่งยืน-รักษ์โลก

ปี 2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 หัวข้อหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย (Sub-Goals) เพื่อนำพาโลกไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างขับเคลื่อน “ความยั่งยืน” ผ่านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสียและมลภาวะที่ก่อให้เกิดการเพิ่มอุณหภูมิโลกมากขึ้น รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเชน และคู่ค้า

โดยกำหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานทางธุรกิจ กลุ่มภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการปรับตัวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งหน้าสู่การสร้างความยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนด

ยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจ

ผ่านการเป็น “AN ESSENTIAL LIFELONG TRUSTED PARTNER” 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการ “ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์” เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ของกลุ่มเสนา จากคนที่ขายบ้านมาเป็นพาร์ทเนอร์ตลอดชีวิตของคนซื้อที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกว่า AN ESSENTIAL LIFELONG TRUSTED PARTNER ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน 

SENAชูบ้านพลังงานเป็นศูนย์  ขับเคลื่อนความยั่งยืน-รักษ์โลก

นอกเหนือจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยังจัดตั้งธุรกิจใหม่ขยายอาณาเขตของธุรกิจและบริการ เพื่อตอบรับ Mega Trend ไม่ว่าจะเป็นด้าน Energy, Healthcare, Environment, Waste Management และ Financial Literacy เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าเสนาไปอีกขั้น เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ริเริ่ม SENA HHP Zero Energy House

 “ZEH” บ้านพลังงานเป็นศูนย์

“SENA Development” ร่วมมือกับบริษัท Hankyu Hanshin Properties Corp พันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น นำแนวคิด Geo Fit+ ประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับโมเดล Zero Energy House (ZEH) พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ (New Product) “SENA HHP Zero Energy House” บ้านและคอนโดมิเนียมลดการใช้พลังงานให้เป็นศูนย์ โดยมีการศึกษารูปแบบ กระบวนการสร้างบ้าน วัสดุที่ใช้ และ ดีไซน์ให้บ้านเสนาทุกหลังลดใช้พลังงานให้ใกล้เป็นศูนย์มากที่สุด

ให้บ้านใช้แอร์ลดลง ใช้ไฟลดลง บ้านทุกหลังมีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟใช้เอง เป็นทั้งการลดและผลิตไฟฟ้าเองเพื่อให้การใช้พลังงานจากภายนอกบ้านใกล้ศูนย์มากที่สุด โดยจะต้องดำเนินการใน 2 ส่วน คือ

1. ดีไซน์และเลือกองค์ประกอบเพื่อลดการใช้พลังงานในที่อยู่อาศัย

2.ติดตั้งแหล่งผลิตพลังงานสะอาด โดยมีจุดมุ่งหมายของการประหยัดพลังงานให้ได้ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป จนถึง 100% ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลให้การสนับสนุนด้วยวงเงินสูงสุด 1 ล้านเยนต่อหลัง (ขึ้นอยู่กับราคาบ้าน) เพื่อสนับสนุนตามเป้าหมายของรัฐบาลให้ผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบ ZEH ให้ได้มากที่สุด 

บ้าน Eco System “รักษ์โลก-ประหยัด”

ผศ.ดร.เกษรา กล่าวต่อไปว่าการจัดทำบ้านพลังงานเป็นศูนย์ ดีต่อผู้บริโภค ช่วยประหยัดพลังงาน ทำให้ผู้บริโภคจ่ายเงินน้อยลง อีกทั้งผู้บริโภคจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้รักษ์โลก สอดคล้องกับเป้าหมายและโจทย์สำคัญของการมุ่งสู่ธุรกิจเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ของโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความคิดละเอียดใส่ใจ และจริงจังในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เทรนด์การลงทุนในธุรกิจ SENA Group พุ่งเป้าไปธุรกิจที่ตอบรับเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ทั้งความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อโลก (Sustainability) สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคนเข้ามาช่วยกัน ซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่บ้าน เป็นกลไกของสังคมที่เล็กที่สุดและเหนียวแน่นที่สุด ถ้าสามารถสร้างให้ครอบครัวมองเห็นถึงความสำคัญในการรักษ์โลก 

ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงาน เป็นระบบ Eco System ในแบบที่ทุกคนเข้าใจว่าต้องรักษาและยึดมั่นเรื่องความยั่งยืน เช่น หากทุกคนอยู่ในบ้านพลังงานเป็นศูนย์ จะทำให้ทุกคนได้ร่วมประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะเด็กที่ได้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมรักษ์โลก จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทำให้สังคมก้าวสู่ความยั่งยืนได้ง่าย

สำหรับบ้านพลังงานเป็นศูนย์จะเริ่มในส่วนของโครงการใหม่ที่กำลังพัฒนาและเปิดตัวตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นที่ เสนา แกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนารูปแบบของอาคาร หลังจากนี้จะมีขยายไปสู่ทุกๆ โครงการของ SENA เพราะพลังของผู้บริโภคจะเป็นพลังสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เพราะหากผู้บริโภคเลือกบ้านประหยัดพลังงานหรือลดการใช้พลังงาน ก็จะทำให้เสนาดีเวลลอปเม้นท์ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งต้องยอมรับว่าในแง่ของการทำธุรกิจย่อมต้องการกำไร แต่ในยุคนี้นอกจากทำกำไรแล้ว ยังต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กันไปด้วย

“การจะคิดขายบ้านอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดให้กับผู้บริโภคได้ เสนาจึงต้องปรับเปลี่ยนจากการเป็นคนสร้างบ้านขายไปสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ในการเสนอสินค้าและบริการที่เป็น Real Estate Multi-Services ในทุกช่วงชีวิตของผู้บริโภค” ผศ.ดร.เกษรา กล่าวทิ้งท้าย

Source : กรุงเทพธุรกิจ

เผยไม้ตาย ปตท.สผ. เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน อีกหนึ่งทางเลือกกู้โลก

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.) เผย ทางออกแก้โลกร้อน อาจเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีการดักจับและการจัดเก็บคาร์บอน พร้อมวาดเป้าจัดหาแหล่งกักเก็บคาร์บอนใต้ทะเลให้ได้ เสริมกับการปลูกป่าดูดซับคาร์บอน…

ซาอุฯ รับซื้อต้นไม้ 5 หมื่นล้านต้น สอท.ชี้โอกาสสร้างรายได้เพิ่มให้คนไทย

สอท.เผยประเทศซาอุดีอาระเบีย มีเผนนำเข้าต้นไม้จากทั่วโลก 5 หมื่นล้านต้น ชี้เป็นโอกาสไทยส่งออก ขณะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัวเลข ผู้ขอนำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว 1.4 แสนต้น…

Leave a Reply