Highlight & Knowledge

พลาสติก PCR พลาสติกรีไซเคิลระดับ Food Grade ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ขวดใส่น้ำใสๆ กล่องใส่อาหารที่เป็นพลาสติกใสๆ ที่เราใช้อยู่เป็นพลาสติกแบบรีไซเคิลระดับ Food Grade เพราะเข้าใจกันมาตลอดว่าพวกพลาสติกรีไซเคิลนั้น จะไม่สามารถนำมาใช้ใส่อาหารได้ ซึ่งบทความนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับ พลาสติก PCR ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ เพราะเป็นพลาสติกรีไซเคิลระดับ Food Grade ที่นำมาใช้ได้จริง ช่วยลดปัญหาขยะ ลดโลกร้อน และลดการใช้พลังงาน

พลาสติก PCR (Post-Consumer Recycled Resin)

พลาสติก PCR (Post-Consumer Recycled Resin) คือ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกที่ใช้งานแล้ว โดยจะเป็นพลาสติกที่ผู้บริโภคใช้กัน เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ถุงพลาสติก เป็นต้น พลาสติกเหล่านี้จะถูกนำไปคัดแยก ทำความสะอาด และบดย่อยให้เป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ถุงพลาสติก เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น

พลาสติก PCR สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง โดยยังคงคุณสมบัติและคุณภาพใกล้เคียงกับพลาสติกใหม่ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อดีหลายอย่างเช่น

  • ลดต้นทุนการผลิต
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น น้ำมันปิโตรเลียม
source : ENVICCO

บริษัท ENVICCO เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade

สำหรับการรีไซเคิลพลาสติกให้มาเป็น พลาสติก PCR ในบ้านเรานั้น มีบริษัท ENVICCO เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอส เอส พี เขตประกอบการอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และบริษัท ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG หรือ ALPLA ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล โดยทาง GC ยังได้มีการริเริ่ม GC YOUเทิร์น เป็นโครงการรีไซเคิลพลาสติกของทางบริษัท เข้ามาช่วยจัดการ ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง เพื่อส่งต่อให้กับโรงงาน ENVICCO

นอกจากนี้บริษัท ENVICCO ยังได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ตัวบริษัทตั้งอยู่ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR) ภายใต้แบรนด์ InnoEco

สำหรับเม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade ผ่านกระบวนการคัดแยกและล้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านกระบวนการอัดรีดกระบวนการกำจัดสิ่งเจือปน และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ มีคุณสมบัติและคุณภาพใกล้เคียงกับพลาสติกใหม่ จึงสามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งผลิตจากพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย 100% รับประกันการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ (Traceability) ได้ 100%

โรงงาน ENVICCO มีพื้นที่รวม 100 ไร่ มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 45,000 ตันต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 140,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรปในการคัดแยก ทำความสะอาด และบดย่อยพลาสติกใช้แล้วให้เป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PCR ของ ENVICCO ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ US FDA สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้

GC YOUเทิร์น โครงการรีไซเคิลพลาสติก

GC YOUเทิร์น เป็นโครงการรีไซเคิลพลาสติกของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม ขนส่ง จนถึงการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง เพื่อนำกลับมาสร้างมูลค่าในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ GC YOUเทิร์น เริ่มต้นขึ้นในปี 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย GC ได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในโครงการ และเพิ่มปริมาณขยะพลาสติกที่เข้าสู่ระบบรีไซเคิล

การดำเนินงานของโครงการ GC YOUเทิร์น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

  1. การคัดแยกขยะพลาสติก GC YOUเทิร์น ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะอื่นๆ โดยจุดรับขยะพลาสติกของโครงการมีสัญลักษณ์ GC YOUเทิร์น ปรากฏอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถสังเกตและนำขยะพลาสติกมาทิ้งได้อย่างถูกต้อง
  2. รวบรวมและขนส่งขยะพลาสติก GC YOUเทิร์น มีเครือข่ายรถขนส่งขยะพลาสติกที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมขยะพลาสติกจากจุดรับขยะพลาสติกต่างๆ และนำส่งไปยังโรงงานแปรรูป
  3. การแปรรูปขยะพลาสติก ขยะพลาสติกที่รวบรวมได้จะถูกนำไปแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง โดยโรงงานแปรรูปของ GC หรือโรงงานแปรรูปของพันธมิตรของโครงการ

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตได้จากโครงการ GC YOUเทิร์น สามารถนำกลับมาสร้างมูลค่าในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผลิตเป็นขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ถุงพลาสติก เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น

โครงการ GC YOUเทิร์น ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2565 โครงการสามารถรวบรวมขยะพลาสติกได้กว่า 10,000 ตัน และผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงได้กว่า 7,000 ตัน

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ พลาสติก PCR ที่สามารถผลิตกันได้แล้วในประเทศไทย และเราก็มีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งความต้องการใช้พลาสติก PCR ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก ช่วยในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน ส่งเสริมทางเลือกให้กับการใช้พลาสติกรีไซเคิล และที่สำคัญที่สุด ผู้บริโภคสามารถใช้พลาสติก PCR ซึ่งเป็นพลาสติกรีไซเคิลระดับ Food Grade ได้อย่างปลอดภัย

เนื้อหาน่าสนใจ :  การเสวนา “ขนส่งไทยฝ่าวิกฤตน้ำมันแพง รถไฟฟ้าคือทางรอดหรือทางร่วง”

Photo : freepik , envicco

กังหันลมแบบไร้ใบพัด อนาคตใหม่ของการใช้พลังงานสะอาดที่บ้าน หรืออาคารในเมือง

ถ้าพูดถึงกังหันลม เราคงจะนึกภาพกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ พร้อมใบพัดที่หมุนเพื่อไปสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีบริษัทที่คิดค้นพัฒนากังหันลมแบบใหม่ออกมา เป็นกังหันลมแบบไร้ใบพัด (Bladless Wind Turbines) ที่มีการพัฒนามาสักระยะหนึ่งแล้ว อาทิเช่น…

7 แอพสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า + 1 แอพเช่ารถยนต์ไฟฟ้า โหลดใส่มือถือไว้เลย

สำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้า หรือไปจองรถไฟฟ้าในงาน MotorExpo 2023 มาเรียบร้อยแล้ว แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอพสถานทีชาร์จรถไฟฟ้าใส่มือถือกันไว้เลย เพราะหลังจากนี้เชื่อได้ว่า ทุกท่านจะมีโอกาสได้ใช้แอพใดแอพหนึ่ง หรือบางท่านที่เดินทางบ่อยๆ อาจจะต้องใช้ทุกแอพเลยก็ว่าได้…

5 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

สำหรับท่านที่ต้องการจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า นอกจากจะต้องศึกษาเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ต่างๆ การขออนุญาตติดตั้งแล้ว ยังต้องเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ด้วย โดยเฉพาะปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆ เพราะว่าหากแผงโซลาร์เซลล์ของเราผลิตไฟฟ้าได้น้อย นั่นจะทำให้ระยะเวลาคืนทุนยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม…

Leave a Reply