ตั้ง“ภาคีข้าวคาร์บอนต่ำ” กำหนดอนาคตข้าวไทย บนเวทีโลก

ปศุสัตว์และข้าว เป็นกิจกรรมการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) มากสุด (ปศุสัตว์ปล่อยมีเทนและไนตรัสออกไซด์ ข้าวปล่อยมีเทน) งานวิจัยบางงานบอกว่าปศุสัตว์ปล่อย GHG มากกว่า (Source…

ปตท.ส่ง GML จับมือ อ.ต.ก. ผลักดันสินค้าเกษตร ขยายเส้นทางตลาดส่งออกผ่านระบบขนส่งทางราง นำร่องเส้นทางไทย – จีน

บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบการขนส่งทางราง มุ่งสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ…

แบงก์เดินหน้าหนุนลูกค้าสู่ “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” ใน 4 อุตสาหกรรม 130 บริษัท

สถาบันการเงิน ยังคงเดินหน้าสนับสนุนลูกค้าภาคธุรกิจสู่ "เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ" ล่าสุด กสิกรไทย ลุยให้ความรู้ Decarbonize Now เจาะลึก 4…

“ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ”เทรนด์ใหม่ ดีมานด์และซัพพลายที่เติบโตร่วมกัน

กิจกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว ได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ส่วนหนึ่งของโจทย์ที่ภาคการท่องเที่ยวกำลังขับเคลื่อนตัวเองเพื่อไปสู่ความยั่งยืน นำไปสู่เทรนด์ใหม่ ที่เรียกว่า การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ  อมูลจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ระบุว่า  การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon…

รัฐตรึงค่าไฟ ให้ กฟผ.แบกรับภาระต้นทุนส่วนต่างมากเกินไป ประชาชนผู้ใช้ไฟยิ่งต้องทยอยจ่ายคืนมากขึ้น

ในทางการเมือง การที่รัฐบาลดำเนินนโยบายปรับลดหรือตรึงไม่ให้มีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าก็เพื่อหวังคะแนนนิยมจากประชาชน อย่างไรก็ตามประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าควรจะต้องรู้ว่า ต้นทุนส่วนต่างที่เกิดขึ้นจริงที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระเอาไว้ให้ก่อนนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะสมอยู่ 1.38…