News & Update

IRPC ได้ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ประเภท Carbon Neutral Event

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนประเภท Carbon Neutral Event งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IRPC ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 จากการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รวมค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานอีเว้นท์ เพื่อขอการรับรองการจัดงานเท่ากับ 18 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยคุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบทวนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมชดเชยคาร์บอนแบบ Carbon Neutral ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการประชุม สัมมนา และอีเวนต์ (Carbon Footprint Event) เป็นการคำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุม สัมมนา และอีเวนต์ ซึ่งได้ทำการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีค่าเป็นศูนย์ หรือกล่าวได้ว่าไม่มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในการจัดงานดังกล่าว

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Source : Energy News Center

เนื้อหาน่าสนใจ :  เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัล The Global CSR & ESG Awards ต้นแบบเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์ เตรียมส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง

กลุ่มไทยออยล์เตรียมส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อนำผลประหยัดต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้โรงพยาบาลเป้าหมาย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 80.24 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง…

ตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์จากขยะพลาสติกบนหาด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดขยะ

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งดูเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ต่อไป สตาร์ทอัปเคนยาได้นำขยะพลาสติกมาแปรเปลี่ยนเป็นตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์ จากขยะพลาสติกบนหาดสู่ตู้แช่แข็งรักษ์โลก จุดกำเนิดของตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์มาจากขยะพลาสติกบริเวณชายหาด Mombasa ซึ่งทุกวันจะมีชาวบ้านเก็บขยะพลาสติกและของเสียมาขายให้กับบริษัท Kuza Freezer ผู้ผลิตตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์…

Leave a Reply