News & Update

ทำอย่างไรให้”ไฮโดรเจน”คุ้มค่ามากขึ้น

กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เชื่อว่าไฮโดรเจนสามารถมีบทบาทในการลดคาร์บอน 25% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วโลก แต่ต้องมีการทำงานเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทุน สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของไฮโดรเจนเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่บนเส้นทางสู่การแข่งขันด้านต้นทุนกับดีเซล

ความพยายามที่จะทำให้การผลิตไฮโดรเจนถูกลง

ข้อมูลจาก World economic forum ระบุว่า มีการมุ่งมั่นในการลดต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อให้การใช้ไฮโดรเจนดังกล่าวเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อได้แนะนำเครดิตภาษีที่ให้ผลกำไร ซึ่งมีมูลค่า 3 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมของไฮโดรเจนที่ปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ เพื่อสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนแห่งใหม่

นักลงทุนทั่วโลกทุ่มเงินกว่าพันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพที่ใช้อิเล็กโตรไลเซอร์ เช่น Electric Hydrogen, Ohmium, Verdagy และ EvolOH ซึ่งสัญญาว่าจะลดต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเมื่อไม่นานมานี้ “ไฮโดรเจนทางธรณีวิทยา” ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้เห็นการลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากสัญญาว่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนการลงทุนในการผลิตไฮโดรเจนมีความสำคัญ เนื่องจากราคาไฮโดรเจนสะอาดในปัจจุบันสูงเกินไปและผันแปรเกินกว่าที่ผู้ใช้ปลายทางจะนำไปใช้

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในการผลิตไฮโดรเจนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ไฮโดรเจนเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น การขนส่งสำหรับงานหนัก ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการใช้งานขั้นสุดท้าย จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อลดต้นทุนของไฮโดรเจน

ต้นทุนไฮโดรเจนที่ซ่อนอยู่ 85% 

นักวิจัยที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Argonne ในปี 2019 ระบุว่าต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนคิดเป็นเพียง 15% ของต้นทุนสุดท้าย “ที่เครื่องจ่าย” สำหรับไฮโดรเจนที่ใช้ในการขนส่งค่าใช้จ่ายไฮโดรเจนที่เหลือหรือ “ซ่อน” อยู่ที่ 85% มักถูกมองข้าม แต่ต้นทุนเหล่านี้จะต้องลดลงสำหรับการขนส่งหนักที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจกับน้ำมันดีเซล

ในช่วงเวลาของการศึกษาในห้องปฏิบัติการแห่งชาติอาร์กอนน์ ราคาไฮโดรเจนอยู่ที่ 13-16 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมที่สถานีเติมน้ำมันในแคลิฟอร์เนีย

เมื่อพิจารณาจากต้นทุนต่อกิโลกรัม เพียง 15% ของต้นทุนนี้เกิดจากการผลิต ประมาณ 50% ของต้นทุนไฮโดรเจนมาจากโรงงาน อุปกรณ์ เช่น คอมเพรสเซอร์และการจัดเก็บในสถานที่ และ 35% มาจากการจำหน่าย ซึ่งหมายความว่า 85% ของต้นทุนสุดท้ายของไฮโดรเจนอันน่าตกใจนั้นเกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการผลิต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านรถบรรทุกสำหรับงานหนัก ตั้งแต่เจ้าของกองยานพาหนะไปจนถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) มักอ้างราคาไฮโดรเจนที่ 4-5 ดอลลาร์สหรัฐ/กก. เป็นราคาที่จำเป็นสำหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกไฮโดรเจนเพื่อให้ต้นทุนมีความเท่าเทียมกับน้ำมันดีเซล การลดต้นทุนการผลิตอย่างชัดเจนจึงไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายต้นทุนที่จำเป็นในการกระตุ้นการดูดซึมไฮโดรเจน

ลงทุนเพื่อลดต้นทุนไฮโดรเจน

แม้ว่าต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ประเด็นสำคัญที่ชัดเจนคือจำเป็นต้องลงทุนในการลดต้นทุนการจัดส่งและการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนโชคดีที่มีแนวทางที่ชัดเจนในการลดต้นทุนการจัดส่งไฮโดรเจนและสถานี

  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไฮโดรเจน (35%)

  ต้นทุนการจัดส่งได้รับแรงผลักดันจากปัจจัย 2 แบบ ได้แก่ การทำให้ไฮโดรเจนมีความหนาแน่นมากขึ้นที่โรงงานผลิตส่วนกลาง เช่น การทำให้ไฮโดรเจนกลายเป็นของเหลว และการส่งมอบไฮโดรเจนไปยังสถานีเชื้อเพลิงผ่านทางรถบรรทุก

  การทำให้ไฮโดรเจนกลายเป็นของเหลวจากส่วนกลางสามารถเพิ่มต้นทุนไฮโดรเจนได้ 2.75 ดอลลาร์สหรัฐ/กก. ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความหมายภายในบริบทของเป้าหมายต้นทุนรวมที่ 4-5 ดอลลาร์สหรัฐ/กก.

  บริษัทของ Verne ระบุตัวขับเคลื่อนต้นทุนนี้และสร้างระบบที่สามารถเข้าถึงความหนาแน่นของไฮโดรเจนที่เทียบเคียงได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า 65% ปลดล็อกความหนาแน่นสูงที่จำเป็นสำหรับการจัดจำหน่ายด้วยต้นทุนพลังงานที่ต่ำกว่ามากต้นทุนการขนส่งไฮโดรเจนด้วยรถบรรทุกจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อมีการสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนมากขึ้น ระยะทางเฉลี่ยระหว่างสถานที่ผลิตและสถานีบริการน้ำมันจะลดลง ส่งผลให้ระยะทางและต้นทุนในการจัดส่งลดลง

  นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนที่รถบรรทุกแต่ละคันสามารถบรรทุกได้ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละเที่ยวและลดจำนวนเที่ยวที่ต้องใช้

  2. ต้นทุนสถานีไฮโดรเจน (50%)

  เทคโนโลยีสถานีไฮโดรเจนก็มีแนวทางที่ชัดเจนในการลดต้นทุนเช่นกัน ส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น คอมเพรสเซอร์และเครื่องจ่าย สามารถลดต้นทุนได้เพียงจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมในคอมเพรสเซอร์สามารถลดต้นทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีก

  นอกจากนี้ Verne ยังจัดการกับต้นทุนของสถานีด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดแรงดันที่จำเป็นสำหรับการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งช่วยลดต้นทุนของคอมเพรสเซอร์แรงดันสูง การใช้แรงดันที่ต่ำกว่ายังเพิ่มความน่าเชื่อถือและเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความยุ่งยากสำหรับผู้ใช้ไฮโดรเจนในปัจจุบัน

  นอกจากคอมเพรสเซอร์แล้ว การลดต้นทุนของตู้เติมเชื้อเพลิงก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน (มากกว่า 10% ของต้นทุนสถานี) นวัตกรรมและมาตรฐานในหัวฉีดเติมเชื้อเพลิงสามารถลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับกลุ่มยานพาหนะและคนขับรถบรรทุก

  ลดต้นทุนของไฮโดรเจน

  เพื่อให้ไฮโดรเจนบรรลุศักยภาพตามที่สัญญาไว้ในภาคส่วนที่ยากต่อการลดคาร์บอน เช่น การขนส่งที่ต้องใช้งานหนัก ต้นทุนรวมของไฮโดรเจนจะต้องลดลงการลดต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตไฮโดรเจน แนวทางและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเติมเชื้อเพลิงและการจัดจำหน่าย

  การประสานงานระหว่างนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน OEM รัฐบาล ห้องปฏิบัติการวิจัย และบริษัทสตาร์ทอัพก็มีความสำคัญเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และวิธีการที่เป็นนวัตกรรมและคุ้มค่าที่สุดได้รับมาตรฐานและเชิงพาณิชย์

  การลงทุนในการลดต้นทุนทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าไฮโดรเจนทั้งหมด ไม่ใช่แค่การผลิตไฮโดรเจนเท่านั้น จะช่วยให้ไฮโดรเจนสามารถเข้ามาแทนที่เชื้อเพลิงดีเซล และนำเข้าสู่ยุคใหม่ของการขนส่งงานหนัก 

  นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีการผลักดันการใช้ไฮโดเจนไม่ว่าจะเป็น GC หรือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ร่วมมือกับ บีไอจี  (BIG) ผลักดันเศรษฐกิจไฮโดรเจน (Hydrogen Economy) ในไทย รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลักดันการใช้ไฮโดรเจน เน้นการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐาน และการกระตุ้นให้เกิดทั้งอุปสงค์และอุปทานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจไฮโดรเจนในประเทศไทย 

  ร่วมการเปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) แห่งแรกของประเทศไทย (Hydrogen Station) ณ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย 4 ยักษ์ใหญ่ “PTT–OR–TOYOTA–BIG”การนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง รุ่นมิไร (Mirai) ของโตโยต้า มาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทย ที่เล็งเห็นว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพลังงานที่มีศักยภาพ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างยั่งยืน

  Source : กรุงเทพธุรกิจ

  เนื้อหาน่าสนใจ :  พลังงานเคาะ “ค่าไฟฟ้าสีเขียว” ปลดล็อค เปิดทางพลังงานสะอาดดึงดูดการลงทุน

  ปตท. คว้ารางวัลสูงสุดด้านความยั่งยืนและรางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม จากเวที SET Awards 2022

  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัล…

  “ล็อกซเล่ย์” จับมือAEL นำร่อง เปลี่ยนเศษอาหารเป็นพลังงาน

  ฝ่ายธุรกิจสิ่งแวดล้อม ล็อกซเล่ย์จับปากกาเซ็นเอ็มโอยูกับ AEL เจ้าของเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการขยะชั้นนำจากฮ่องกง ตั้งเป้านำนวัตกรรมเปลี่ยนเศษอาหารเป็นก๊าซชีวภาพ เข้ามาติดตั้งในไทยอย่างแพร่หลาย หวังบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมระยะยาว นายพิเศษ ดิศวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่…

  Recession และ คำเตือนวิกฤติพลังงานโลก

  “โลกไม่เคยเผชิญวิกฤติด้านพลังงานครั้งใหญ่ในแง่ของความลึกและซับซ้อนเช่นนี้ และสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบไปทั่วโลก และผมเชื่อว่าเราอาจยังไม่เคยได้พบเห็นความเลวร้ายเช่นนี้มาก่อน โดยฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนยุโรปในช่วงปลายปีนี้มันคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆ แน่นอน” นายฟาติห์ บิรอล (Fatih Birol) ผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International…

  Leave a Reply