News & Update

BGRIM ลงนาม MOU​ กับ EDL-Gen ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

บี.กริม เพาเวอร์ ลงนาม MOU บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ (Domestic and International Energy Trading) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในเขตภูมิภาคอาเซียน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ท่านดวงสี พาละยก ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricité Du Laos – EDL) เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ (Domestic and International Energy Trading) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในเขตภูมิภาคอาเซียน

โดย EDL-Gen เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ก่อตั้งในปี 2553 จากการแปรสภาพหน่วยผลิตไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในปี 2560

ปัจจุบัน EDL-Gen มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,949 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 27 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,683 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ EDL-Gen เป็นเจ้าของ 100% จำนวน 10 โครงการ และโครงการร่วมภาคเอกชน (IPP) 16 โครงการ ซึ่งไทยถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อไฟฟ้าจาก EDL-Gen ในสัดส่วนสูงถึง 42% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด

สำหรับ​แนวทางพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่อจากนี้ EDL-Gen มีนโยบายเปิดกว้างให้เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อดึงเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2572 EDL-Gen จะมีโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 42 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,435 เมกะวัตต์

ส่วน บี.กริม เพาเวอร์ ปัจจุบัน มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 56 โครงการ มีเป้าหมายการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และ 10,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 โดยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงร่วมทุนกับพันธมิตรต่าง ๆ พร้อมก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก ส่วนเป้าหมายระยะยาวของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่สำคัญ คือ เป้าหมายการก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593

Source : Energy News Center

จีนใช้พลังงาน ‘ไฮโดรเจน’ ลดปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมหนัก

เมื่อไม่นานนี้ คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนและสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการประเมินการใช้พลังงานไฮโดรเจนสะอาดของภาคอุตสาหกรรมหนักและการขนส่งหนักของจีนในอนาคต ซึ่งระบุว่าพลังงานไฮโดรเจนสะอาดสามารถลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ

Polestar 4 EV ขึ้นแท่น “รถรักษ์โลก” อันดับ 1 ปล่อยคาร์บอนน้อยสุดในยุคปัจจุบัน

Polestar 4 EV หนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ LCA ประเมินว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่ง Polestar…

จีนตั้งเป้าผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 ใน 3 จากแหล่งพลังงานสะอาดภายในปี 2025

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ตั้งเป้าผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 ใน 3 หรือประมาณ 33% จากพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตในประเทศจากแหล่งพลังงานสะอาดภายในปี 2025 จากปริมาณการผลิตเดิมในปี 2021 ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด 28.8% เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน

Leave a Reply