News & Update

GC มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง คาร์บอนต่ำ สอดรับ 5 เมกะเทรนด์

โลกวันนี้หมุนไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบทุกวินาที นั่นเป็นเหตุผลให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำด้านนวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ของไทย ไม่เคยหยุดคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้น และไม่ว่าอนาคตจะผันผวนไปในทิศทางใด… GC ก็มั่นใจว่าคุณจะใช้ชีวิตบนความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างมีความสุขเพราะทุกนวัตกรรมของ GC ถูกคิดให้ตอบทุกองศาการใช้ชีวิตทั้งในวันนี้และในอนาคตของคุณ

GC มีดีที่ผลิตภัณฑ์  มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง คาร์บอนต่ำ สอดรับ 5 เมกะเทรนด์

5 Megatrends shaping our Future  ประกอบด้วย

1. Climate Change & Energy Transition
คิดเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก ครบทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตอบรับกระแสการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ด้วยการใช้เทคโนโลยีสะอาด และการลดการใช้ทรัพยากร

2. Demographic Shift
คิดและออกแบบให้เหมาะกับสัดส่วนประชากรที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ที่คิด..ให้เหมาะกับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค

3. Health & Wellness
คิดเพื่อสุขภาพอนามัย สัมผัสที่ปลอดภัย มั่นใจกับการใช้ชีวิต ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมที่คิดเพื่อสุขอนามัย สัมผัสที่ปลอดภัย มั่นใจกับการใช้ชีวิต

4. Urbanization
คิดเพื่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และการเติบโตของสังคมอนาคนรองรับการขยายตัวของความเป็นเมืองด้วยนวัตกรรมที่คิด.. เพื่อความสะดวกสบายกับทุก Lifestyles และการเติบโตของสังคมในอนาคต

5. Disruptive Technology
คิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ทุกการเชื่อมต่อเทคโนโลยี เชื่อมต่อโลกดิจิทัลด้วยนวัตกรรมที่คิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกเทคโนโลยี

“Chemistry Shaping the future – GC Chemistry for Better Living”

“เราไม่คิดแค่วันนี้ แต่เราคิด..เพื่ออนาคต”

Source : ทันข่าว Today

เนื้อหาน่าสนใจ :  เช็คลิสแบรนด์อีวี แชมป์ครองท้องถนนไทย

ปตท. เปิดสถานีชาร์จไฟ EV แบรนด์ ออน-ไอออน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 17 สาขา พร้อมให้บริการชาร์จไฟรถยนต์ด้วยพลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ

นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมด้วย นายโทรณ…

Leave a Reply