News & Update

เร่งผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน กกพ.เปิดรับซื้อ 282.98 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบปี’68

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้เห็นชอบข้อเสนอหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กพช.ได้มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) สำหรับผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 34 โครงการ ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนด ปริมาณรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้ออกระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ.2565 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปและผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 และประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีอัตรารับซื้อโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ดังนี้

1.โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (วีเอสพีพี) ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ สำหรับปี 2565 รูปแบบเอฟไอที อัตรา 2.39-5.08 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 20 ปี และได้เอฟไอทีพรีเมียม 8 ปีแรกอีก 0.70 บาทต่อหน่วย

2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก (เอสพีพี) มากกว่า 10-50 เมกะวัตต์ สำหรับปี 2565 รูปแบบเอฟไอที อัตรา 1.81-3.66 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 20 ปี

ขณะที่กระบวนการและกรอบระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

1.การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า : ภายใน 15 วันนับจากวันที่ กกพ.ออกประกาศฉบับนี้

2.การไฟฟ้าออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

3.การไฟฟ้าเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า กรณีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ : ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรณีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ : ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้ามีประกาศเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

4.การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า : ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

5.ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า : ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

6.กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 : ภายในปี 2568-2569

ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะดำเนินการประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า รายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Source : มติชนออนไลน์

เนื้อหาน่าสนใจ :  กรมธุรกิจพลังงาน เดินหน้าเอาผิดปั๊มที่เติมน้ำมันกลายเป็นน้ำ เข้าแจ้งความ 2 ข้อหา สั่งผู้ค้ารายอื่นเร่งตรวจสอบการปนเปื้อนด่วน

จับตา! คลอด “ภาษีคาร์บอน” รถยนต์แบบไหน เสียเท่าไหร่?

สังคมจับตา! คลอดภาษีคาร์บอน ของกระทรวงการคลัง ว่ารถยนต์แบบไหน จะเสียเท่าไหร่? เบื้องต้นจะพาส่องดูคร่าวๆก่อน โดยใช้กลไกภาคบังคับ ดูแลสิ่งแวดล้อม สินค้าใดผลิตด้วยการปล่อยคาร์บอนสูงจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูง สังคมยังคงจับตามองคลอดภาษีคาร์บอน ของกระทรวงการคลัง ว่าจะออกมาในรูปไหน…

“ต่ออายุหลอดพลาสติก” เปลี่ยนขยะเป็นสินค้าฝีมือชุมชน

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยโลกกับการ "ต่ออายุหลอดพลาสติก" ที่ต่อยอดจากการนำ "หลอด" ที่ใช้แล้วไปผลิตเป็น "หมอนไส้หลอด" เพื่อผู้ป่วยแผลกดทับของ "มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน" และ…

Leave a Reply