News & Update

รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มฮิต! ปีนี้ยอดจดทะเบียนพุ่งกว่า 1.4 หมื่นคัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ว่า กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมทั้งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน ที่นำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในระหว่างวันที่ 9 พ.ย.65 ถึงวันที่ 10 พ.ย.68 โดยให้ลดภาษีลงร้อยละ 80 อัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เช่น รถเก๋งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 1,600 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 320 บาท รถตู้ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 800 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 160 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ (จยย.) ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 50 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 10 บาท เป็นต้น โดยการลดภาษีประจำปีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียน

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ขบ.ได้ดำเนินการออกมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงประหยัดภาษีประจำปีให้กับเจ้าของรถได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 65 มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาจดทะเบียนที่ ขบ. มีจำนวน 14,816 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 64 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 156.86% แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น. 

Source : เดลินิวส์

เนื้อหาน่าสนใจ :  ปตท.ลุย CCU จ่อทุ่ม 3 พันล้าน ผลิตเมทานอลจาก CO2 โรงแยกก๊าซฯ

กมธ.บริหารงบประมาณ แนะรัฐใช้หม้อแปลง Low Carbon นำสายไฟลงดิน ปรับลุค กทม.

ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรนำทีมเยี่ยมชมหม้อแปลงซับเมอร์ส Low Carbon จี้รัฐบาลเร่งนำสายไฟฟ้าใน กทม.ลงดิน ปรับทัศนียภาพเมืองให้สวยงาม สร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้ประชาชน ประหยัดพลังงาน

การจัดหา “เงินทุนสีเขียว” สําหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ใน COP29

ความต้องการเงินทุนพลังงานสะอาดสําหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้รับการย้ําก่อน COP29 และเรื่องราวด้านพลังงานต่างๆที่น่าสนใจ 1. มุ่งเน้นไปที่การเงินสีเขียวสําหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ Fatih Birol ผู้อํานวยการบริหารของสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศได้เน้นย้ําถึง "ความสําคัญของการส่งเสริมการจัดหาเงินทุนด้านพลังงานสะอาดในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่" และเขามองว่าเป็นหนึ่งในลําดับความสําคัญสําหรับวาระการประชุมในบากู…

มทร.กรุงเทพ จับมือ กฟน. ลงนาม MOU โครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ คุณวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและระบบบริหารจัดการพลังงาน

Leave a Reply