News & Update

ขยับขึ้นดีเซลอีก 50 สตางค์ต่อลิตรหลังกองทุนน้ำมันวิกฤติติดลบทะลุ 1.1 แสนล้านบาท

วิกฤติกองทุนน้ำมันติดลบเพิ่มเป็น 1.1 แสนล้าน กบน. สั่งลดการชดเชยดีเซลหนุนสภาพคล่อง ขยับขึ้นราคาขายปลีกอีก 50 สตางค์ต่อลิตรเป็น 31.94 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567  เป็นต้นไป 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เห็นว่าแม้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีรายจ่ายลดลงแต่กองทุนน้ำมันฯ ยังขาดสภาพคล่อง ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากปัจจัยด้านสงครามและเศรษฐกิจ กบน. จึงมีมติลดอัตราเงินชดเชยประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 จาก 2.58 บาท/ลิตร เป็น 1.94 บาท/ลิตร เพื่อให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายประเภทน้ำมันดีเซลลดลงประมาณวันละ 40.91 ล้านบาท จากวันละ 164.05 ล้านบาท เป็น 123.14 ล้านบาท การลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันประเภทดีเซลในครั้งนี้ส่งผลให้ราคาขายปลีกประเภทน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เป็น 31.94 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567  เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชน โดยวางกรอบการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

และการดำเนินการนี้เป็นไปตามมติ กบน. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่เห็นชอบในหลักการให้ปรับอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเพื่อให้ราคาขายปลีกเกินกว่า 30 บาทต่อลิตรได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กบน.จะพิจารณาลดการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแบบค่อยเป็นค่อยไปให้เป็นไปตามช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไป และให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด  

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ยังติดลบอยู่ 110,296 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 62,719 ล้านบาท ส่วนบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 47,577 ล้านบาท

Source : Energy News Center

เนื้อหาน่าสนใจ :  "บางจาก-บีทีเอส กรุ๊ป" ผุดธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

จีนทดสอบ “รถไฟพลังงานไฮโดรเจน” ขบวนแรก วิ่งเร็ว 160 กม./ชม.

รถไฟในเขตเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจน ซึ่งจีนพัฒนาขึ้นเองเป็นขบวนแรก วิ่งทดสอบเสร็จสิ้น ด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญ ในการประยุกต์ใช้พลังงานไฮโดรเจน เพื่อการขนส่งทางรถไฟ สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองฉางชุน…

‘ปตท.สผ.’ ลุย เทคโนโลยี CCS อาวุธลับ ‘ดักจับ-กักเก็บคาร์บอน’ สู่ Net Zero

จากการที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP27) โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net…

NamX รถไฮโดรเจนแห่งอนาคต ถอดเปลี่ยนง่ายภายในไม่กี่วิ เติมเต็มเร็วใน 4 นาที

NamX รถยนต์ไฮโดรเจนที่มาในรูปทรง SUV มาพร้อมจุดเด่นที่สามารถเปลี่ยนหลอดไฮโดรเจนได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที และยังสามารถเติมเชื้อเพลิงได้เต็มภายในเวลา 4 นาทีเท่านั้น ซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ราวๆ 2.34 ล้านบาท…

Leave a Reply