News & Update

จีนใช้พลังงาน ‘ไฮโดรเจน’ ลดปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมหนัก

เมื่อไม่นานนี้ คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนและสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการประเมินการใช้พลังงานไฮโดรเจนสะอาดของภาคอุตสาหกรรมหนักและการขนส่งหนักของจีนในอนาคต ซึ่งระบุว่าพลังงานไฮโดรเจนสะอาดสามารถลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ เอ็นเนอร์จี (Nature Energy) เมื่อวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) ระบุว่าพลังงานไฮโดรเจนสะอาดสามารถเป็นทั้งพาหะพลังงานและวัตถุดิบตั้งต้น ซึ่งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมหนักอย่างมหาศาล

การศึกษาของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหนานไคของจีน และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐฯ พบว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหนักและการขนส่งหนักเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนได้ยาก

พลังงานไฮโดรเจนสะอาดสามารถผลิตจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้าหมุนเวียนและการรีฟอร์มก๊าซธรรมชาติ (natural gas reforming) พร้อมเทคโนโลยีการจัดการคาร์บอน

ผลการวิเคราะห์แบบจำลองของการศึกษาครั้งนี้ พบว่าพลังงานไฮโดรเจนสะอาดสามารถเป็นเชื้อเพลิงแก่รถบรรทุกหนักและรถบัสของจีนได้สูงถึงร้อยละ 50 ภายในปี 2060

นอกจากนั้นการใช้พลังงานไฮโดรเจนสะอาดในจีนมีแนวโน้มประหยัดต้นทุนการลงทุนในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนสูงถึง 1.72 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 65 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2060 เมื่อเทียบกับการไม่ใช้พลังานไฮโดรเจนสะอาด

ผลการศึกษาครั้งนี้มอบหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าของพลังงานไฮโดรเจนสะอาดในภาคอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยมลพิษได้ยากของจีนและนานาประเทศที่เผชิญความท้าทายคล้ายคลึงกัน

Source : MGROnline

“นำเข้าเศษพลาสติก” ต้องเข้าใจ ก่อนห้ามเด็ดขาดปี 68

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกเพื่อดำเนินการตามนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2566 เห็นชอบนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้  (1) ในช่วงระยะเวลา2ปี (2566…

โครงสร้างราคาน้ำมัน และการลดภาษี

ในที่สุด รัฐก็ประกาศลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.- 20 ก.ค. ซึ่งมีวาระการพิจารณาทุกๆ 2 เดือนหลังรับแรงกดดันจากทุกภาคส่วนเพราะน้ำมันดีเซลนั้นถือเป็นต้นทุนที่สำคัญในภาคการผลิตและค่าขนส่ง การปล่อยให้น้ำมันดีเซลลอยตัวอย่างแท้จริงตามกลไกของตลาดโลกจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียมากกว่าได้ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์มหภาค

“ปตท.” ย้ำ ไทยก้าวสู่ Net Zero “เทคโนโลยี-นโยบายรัฐ” หัวหอกสำคัญ

ปตท.ย้ำ การก้าวสู่ Net Zero เทคโนโลยี-นโยบายภาครัฐสำคัญ เพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำช้าไม่ได้ ทำเร็วก็ไม่ดี องค์กรต้องแข่งขัน ชี้ภายในปี…

Leave a Reply