News & Update

จีนเปิดใช้ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” ใหญ่สุดในประเทศ ปล่อยพลังงานเกือบ 7 ล้านกิโลวัตต์

บริษัท ไชน่า เจเนรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์เปอเรชัน (CGN) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หงเหยียนเหอ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ระบุว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 6 ของโรงไฟฟ้าพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อนับถึงเวลา 21.35 น. ของวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) หลังจากทดลองใช้งานครบ 168 ชั่วโมง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หงเหยียนเหอ ในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 6.71 ล้านกิโลวัตต์ ทำให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในจีนในปัจจุบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2007 เป็นโครงการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยมีการเปิดใช้หน่วยผลิตไฟฟ้า 4 หน่วย เมื่อปี 2016 ในการก่อสร้างระยะแรก ส่วนหน่วยผลิตไฟฟ้าอีก 2 หน่วย เริ่มการก่อสร้างระยะที่สองเมื่อปี 2015

รายงานระบุว่า หน่วยผลิตไฟฟ้า 6 หน่วย สามารถผลิตไฟฟ้า 4.8 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งคิดเป็นราวร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในเหลียวหนิง

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หงเหยียนเหอ สามารถลดการใช้ถ่านหิน 14.52 ล้านตัน เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 39.93 ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 108,000 เฮกตาร์ (ราว 675,000 ไร่)
ที่มา สำนักข่าวซินหัว

Source : MGR Online

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “กรีนคาร์บอน ที่จริงใจ จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

หอการค้าไทย ร่วมกับ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์…

Leave a Reply