News & Update

ชวนร่วมประกวดพัฒนา APPLICATION เพื่อการชดเชยคาร์บอนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ชวนร่วมประกวดพัฒนา APPLICATION เพื่อการชดเชยคาร์บอนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ชิงเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษากว่า 490,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.ค. 66

คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด

  • เป็นเยาวชนไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • ส่งผลงานเป็นกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มละไม่เกิน 5 คน
  • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันเป็น Web-based Application และรองรับการแสดงผลผ่านมือถือ

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1 : ทุนการศึกษา 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 : ทุนการศึกษา 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 : ทุนการศึกษา 50,000 บาท

*ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
koreawit.re100@gmail.com
Aungsna.ch@gmail.com

เนื้อหาน่าสนใจ :  สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) นำเสนอ “วิถีใหม่ของโครงข่ายไฟฟ้า มุ่งสู่พลังงานแห่งอนาคต”

บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลประกอบการไตรมาส 1/65 รายได้เพิ่ม 41%

บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลประกอบการไตรมาส 1/65 รายได้เพิ่ม 41% เดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนต่อเนื่องมุ่งเพิ่มสัญญาซื้อขายไฟไม่น้อยกว่า 1,000 เมกะวัตต์ในปีนี้ ดร.…

“สินเชื่อลดโลกร้อน” 1,500 ล้าน ปรับ – เปลี่ยนสู่ธุรกิจสีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญสูงสุดต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการกำหนดเป็นนโยบายหลัก “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ” ที่ “เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ใน 4 มิติพร้อมกัน ได้แก่ ความสำเร็จทางธุรกิจ เปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ความอยู่ดีกับสังคมโดยรวม…

ฟิล์มห่ออาหารกินได้ เทคโนโลยียกระดับการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงพัฒนาแผ่นฟิล์มกินได้และย่อยสลายได้ เพื่อใช้ห่อหุ้มอาหารและสินค้าเกษตรได้นานถึง 4 เดือน รวมถึงสารละลายโปรตีนเคลือบผิวสินค้าเกษตรช่วยป้องกันแมลง ที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และระบบนิเวศ ซึ่งช่วยลดการใช้พลาสติกได้มหาศาล ปัจจุบันการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนในอย่างกว้างขวางทั่วโลก การลดใช้พลาสติกอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องนำวัสดุที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุด …

Leave a Reply