News & Update

เริ่มแล้ว! งานเกษตรแฟร์ 2566 ในรูปแบบ “ซีโร่คาร์บอน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอกย้ำการเป็นต้นแบบสังคมใส่ใจช่วยลดโลกร้อนด้วยการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2566 แบบซีโร่คาร์บอน (คาร์บอนนิวทรัล) Carbon-neutral KASET FAIR 2023 ตั้งแต่ 3-11 ก.พ.นี้

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 กล่าวว่า การจัดงานเกษตรแฟร์ ในปีนี้ ได้รับนโยบายจาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดงานเต็มรูปแบบยิ่งใหญ่ สมความเป็นเกษตรศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินและขยายสู่ความเป็นเกษตรแฟร์ระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีมงาน “80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน” กำหนดจัดวันที่ 3 -11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการจัดงาน คือการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบสังคมใส่ใจช่วยลดโลกร้อน และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทยสองปีซ้อน อันดับ 40 ของโลก และ อันดับที่ 5 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ จากการจัดงานของส่วนกลาง เช่น การประกวดผลไม้ การประกวดแพะและแกะ การแสดงผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม การออกร้านของสถานเอกอัครราชทูต การแสดงนิทรรศการวิชาการ เป็นต้น ตลอดจนการออกร้านค้าของนิสิตและบุคคลทั่วไป รวมทั้ง การเดินทางของผู้มาร่วมงาน และจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (T-VER) มาชดเชยทั้งหมดจนเป็นศูนย์ พร้อมรับการทวนสอบจากผู้ทวนสอบภายนอก เพื่อขอรับรอง “การจัดคาร์บอนนิวทรัลอีเวนท์” จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะที่ปรึกษาโครงการ ฯ ได้แก่ ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.รัฐฏา ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร.ธนิต ปัทมพิฑุร ผู้ช่วยคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมงานนิสิตจิตอาสา คณะสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จากบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 61 คน ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดงานเกษตรแฟร์ แบบซีโร่คาร์บอน (คาร์บอนนิวทรัล) หรือ Carbon-neutral KASET FAIR 2023

“กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโครงการ TCOP10 หรือ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 10” ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอความร่วมมือมายัง ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้มาร่วมงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมจัดกิจกรรมในงานเกษตรแฟร์ ในการให้สัมภาษณ์ข้อมูลกับ นิสิตจิตอาสา จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดหาคาร์บอนเครดิตเพื่อนำมาชดเชยทั้งหมดจนเป็นศูนย์ สู่การขอรับรอง “การจัดคาร์บอนนิวทรัลอีเวนท์” จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ต่อไป” ดร.ดำรงค์กล่าว

สำหรับคอนเซปต์จัดงาน “80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน” ภายในงานมีร้านค้าที่เข้าร่วมจัดแสดงในงานเกษตรแฟร์ 2566 ประมาณ 1,400 ร้านค้า โดยได้จัดโซนการจัดงานภายในงานเกษตรแฟร์ 2566 ดังนี้

โซน A ตลาดนนทรีวิถีเกษตร (ตลาดบก สินค้าบริโภค ,ตลาดน้ำใหญ่ ตลาดโบราณ)
โซน B สีสันตะวันฉาย (ร้านค้า SME OTOP วิสาหกิจชุมชน)
โซน C เทคโนโลยีสร้างสรรค์ (สินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ)
โซน D สราญรมย์ ชมพฤกษา (ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์ทางการเกษตร)
โซน E ฟินสุดหยุดไม่ได้ (ร้านคาเฟ่ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)
โซน F รังสรรค์ สู่หรรษา (สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์)
โซน G ครบเครื่องเรื่องอร่อย (สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค)
โซน H Inter นานาชาติ งานวิจัย ร้านค้ามูลนิธิราชวงศ์ (นานาชาติ งานวิจัยมก. ร้านค้ามูลนิธิราชวงศ์ )
โซน J ของดีทั่วไทย ส่งใจถึงมือ (สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐ และ แฟรนไซส์)
โซน K ระดมชิม ระดมช็อป (สินค้าอุปโภค – บริโภค)
โซน L สร้างสรรค์เรื่องงานดี (หน่วยงานพันธมิตร มก.เพื่อเกษตรกร)
โซน Food Truck (2จุด)
โซน สวนสนุก (4 จุด)
ศูนย์อาหาร (2จุด ได้แก่ แยกโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์ , สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ติดชมรมดนตรีรวมดาว)
ร้านค้านิสิต (2 จุด)
เวทีการแสดงกลาง (พื้นที่ลานดาว หอประชุมใหญ่)
ร้านอาหารสโมสรนิสิต (12 จุด)

Source : MGR Online

SET ENERGY ลุ้นโซลาร์ฟาร์มอีอีซี 500 MW เดินหน้าต่อ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ได้เห็นชอบหลักการโครงการจัดหาพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์)…

CATL เปิดสถานีสลับแบตเตอรี่ EV เอื้อลูกค้าอยู่คอนโดมีเนียม

CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ เปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่ EV อย่างเป็นทางการ ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน หวังอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ไม่ต้องรอชาร์จพลังงานไฟฟ้า หรือคนซื้อ EV ไปแล้ว แต่ไม่มีจุดชาร์จในที่พักอาศัย

“เดอะ ปาร์ค” คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2022 สุดยอดความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอาคารสีเขียวของไทย

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสภายใต้แนวคิด Life Well Balanced ที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะ คว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจากเวที…

Leave a Reply