News & Update

“บีซีพีจี”พร้อมขายไฟฟ้าจากลาวไปเวียดนามกันยายนนี้

บีซีพีจีลั่นขายไฟฟ้าจาก 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาวไปยังเวียดนามได้แน่นอนกันยายนนี้ เผยการก่อสร้างโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าจากลาวไปเวียดนามคืบหน้าไปกว่า 90% พร้อมบริหารจัดการเปลี่ยนหนี้คงค้างกับการไฟฟ้าสปป.ลาว ( EDL)ให้เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แทน

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG)เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า Nam Tai ขนาด 220 กิโลโวลต์
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity -EVN) มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัทฯ ใน สปป.ลาว ทั้ง 2 แห่ง คือ Nam San 3A และ Nam San 3B ไปขายยังเวียดนามได้ในเดือนกันยายนนี้

“สายส่ง Nam Tai จะเชื่อมต่อระหว่างทางเหนือของลาวไปยังชายแดนทางเหนือของเวียดนาม โดยสายส่งเส้นนี้สามารถรองรับการจำหน่ายไฟฟ้าจากเขื่อนใน สปป.ลาว ไปยังเวียดนามได้ถึง 800 เมกะวัตต์ โดยในระยะแรกสายส่งจะให้บริการส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบีซีพีจีทั้ง 2 แห่ง กำลังการผลิต 114 เมกะวัตต์ก่อน เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีความพร้อมเรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม และระยะถัดไปก็จะเริ่มให้บริการกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในบริเวณใกล้เคียง ใน สปป.ลาวที่อยู่ตามแนวสายส่งเส้นนี้ โดยปัจจุบันหลายแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมีทั้งที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ” นายนิวัติกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดย บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด ได้ลงทุนในสายส่ง Nam Tai โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Nam Tai Power Sole จำกัด (Nam Tai) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับหนี้การค้าที่บริษัทฯ มีคงค้างกับการไฟฟ้าสปป.ลาว บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเปลี่ยนหนี้ที่คงค้างให้เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แทน ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งการรับชำระเงินที่เร็วขึ้นและสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ในอนาคต

“ปัจจุบันบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการใช้หนี้ค้างชำระเดิมจำนวนหนึ่ง ชำระเป็นเงินลงทุนในสายส่ง Nam Tai ข้างต้นแล้ว ในส่วนของหนี้คงค้างจำนวนที่เหลือ บริษัทฯ มีเป้าหมายจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันคือแปลงหนี้ที่คงค้างให้เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แทน” นายนิวัติกล่าว

Source : MGR Online

“ไม่คุ้ม – ไม่แน่นอน” จุดอ่อน พลังงานทดแทนแก้ไขรับกติกาใหม่

พลังงานได้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยด้วยเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งด้านราคาที่มีแนวโน้มสูงต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไป ดังนั้นบทบาทของพลังงานทดแทนจึงมีความสำคัญมากขึ้น เมื่อรวมกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) จึงเกิดกติกาใหม่โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI)และพันธมิตรทางการค้าต่างๆ ได้เพิ่มข้อเรียกร้องด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ทำให้หน่วยงานด้านพลังงานต้องเร่งปรับตัวเพื่อตอบรับข้อเรียกร้องใหม่นี้ …

กทม.เร่งแก้ PM2.5! ผลักดันใช้รถเมล์ EV

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566 แสดงความเห็นด้วยกับ ส.ก. พรรคก้าวไกล ที่จะยื่นญัตติต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร…

Leave a Reply