News & Update

‘ACE’ ลงนาม PPA โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ล็อตแรกฉลุย 92.73 เมกะวัตต์

ACE ลงนาม PPA โรงไฟฟ้าพลังงาน “แสงอาทิตย์” ล็อตแรกฉลุย 15 โครงการ 92.73 เมกะวัตต์ คาดสามารถเปิด COD ได้ภายในปี 2567 – 2568

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ในกลุ่มที่มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (SCOD) ช่วงปี พ.ศ.2567– 2568 จำนวน 15 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 92.73 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของ ACE ได้รับการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 25 ปี จาก กฟภ. ซึ่งเป็นคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยมีอัตราขายไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 2.1679 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา คาดทั้ง 15 โครงการจะช่วยเพิ่มรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ ACE ประมาณ 547.52 ล้านบาทต่อปี

สำหรับ 15 โครงการข้างต้นที่ได้รับการลงนาม PPA จะครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด โดยเป็นผลสืบเนื่องจากประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อเดือนเมษายน 2566 ที่ระบุให้บริษัทย่อยซึ่ง ACE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 14 บริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน คิดเป็นจำนวนรวม 18 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 112.73 เมกะวัตต์

สำหรับอีก 3 โครงการที่อยู่ระหว่างรอการลงนาม PPA นั้นจะเป็นกลุ่มโครงการที่มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี พ.ศ.2570 กำลังผลิตเสนอขายรวม 20.00 เมกะวัตต์ คาดว่าจะได้รับการลงนามในภายหลังตามลำดับ ซึ่งบริษัท จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับการลงนามสัญญา PPA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เมื่อ ACE สามารถ COD ครบทั้ง 18 โครงการคาดจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ ACE ประมาณ 664.76 ล้านบาทต่อปี

“นอกจากข่าวดีเกี่ยวกับการลงนาม PPA ในกลุ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่เพิ่งได้รับมานั้น ในส่วนของการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆ ตามแผนล้วนมีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ อบต.เชียงหวาง อุดรธานี และ อบต.โชคชัย นครราชสีมา ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่ 18.9 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขาย (PPA) รวม 15.75 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิด COD ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2567” นายธีรวุฒิ กล่าวเสริม

ขณะเดียวกันล่าสุด ACE เพิ่งประสบความสำเร็จจากการขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 391.60 ล้านบาท บริษัทได้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด

ปัจจุบัน ACE มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 652.64 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นที่เปิด COD แล้ว 23 โครงการ 257.57 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนา 68 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 395.07 เมกะวัตต์  โดยยังคงมองหาโอกาสการลงทุนโครงการพลังงานสะอาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความพร้อม และเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทุกประเภท อาทิ ชีวมวล ชีวภาพ ขยะชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม สอดรับจุดยืนในการมุ่งสู่ “ต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก” และเป้าหมาย “การเป็นองค์กรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050”

Source : กรุงเทพธุรกิจ

เนื้อหาน่าสนใจ :  ไฮโดรเจน-กักเก็บคาร์บอน กุญแจบรรลุเป้าหมาย“เน็ตซีโร่”

บี.กริม เปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

บี.กริม เปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ชูจุดเด่นเรื่องการบริการแบบครบวงจร (Total Solutions) และรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ประกอบการอาคารหรือโครงการต่าง…

กฟผ. เปิดตลาดจำหน่ายฮิวมิค วัตถุพลอยได้จากการทำเหมืองแม่เมาะ

กฟผ. เปิดตลาดจำหน่ายฮิวมิค วัตถุพลอยได้จากการทำเหมืองแม่เมาะ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย สร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย…

‘SunGuard PV’ กันสาดโซลาร์เซลล์โค้งงอได้ ตอบโจทย์ยุคค่าไฟแพง

นับวันค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ‘ไฟฟ้า’ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การหันมาพึ่งพาตนเองด้วยการติดตั้ง ‘แผงโซลาร์เซลล์’ ตามบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นทางออกที่มีแนวโน้มจะเป็นที่นิยมมากขึ้น  แต่ด้วยข้อจำกัดของแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไป ที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า…

Leave a Reply