News & Update

กกพ.จ่อเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนเกือบ 300 เมกะวัตต์ เดือน ก.ค.2565

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 282.98 เมกะวัตต์ จำนวน 34 โครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ภายในเดือน ก.ค. 2565 นี้ ส่วนการรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ต้องรอบอร์ด กกพ. พิจารณากำหนดพื้นที่และสายส่งไฟฟ้าให้ชัดเจนก่อนออกประกาศรับซื้อต่อไป  

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. คาดว่าจะเริ่มเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนได้ต้นเดือน ก.ค. 2565 นี้ หลังจาก กกพ. ได้รับฟังความเห็น “ร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชน พ.ศ….”เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา โดยการเปิดรับซื้อไฟฟ้ารอบนี้จะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยมาแล้วรวม 34 โครงการ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 282.98 เมกะวัตต์

โดยการซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบการสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง (FiT) ประเภทสัญญาแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า (Non- Firm) และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในปี 2568-2569 เบื้องต้นกำหนดให้ผู้เสนอขายไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์ ให้ยื่นเสนอกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนปริมาณเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ให้ยื่นเสนอกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ) โดยรายละเอียดจะอยู่ในประกาศการรับซื้อไฟฟ้าฯ ที่ กกพ.จะออกในเร็วๆนี้ต่อไป

ส่วนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ที่ กพช. เห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 จำนวน 100 เมกะวัตต์ ในราคา 6.08 บาทต่อหน่วย สำหรับกลุ่ม VSPP นั้น ปัจจุบัน กกพ.ยังอยู่ระหว่างรอรับมติดังกล่าวอย่างเป็นทางการก่อน จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) กกพ. เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าต่อไป อย่างไรก็ตามบอร์ดคงต้องพิจารณาร่วมกับการไฟฟ้าเกี่ยวกับความพร้อมของสายส่งไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณสายส่งจุดเดียวกันจนทำให้สายส่งเต็ม ดังนั้นจะต้องพิจารณาพื้นที่รับซื้อไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าให้สอดคล้องกันก่อน  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) รวม 34 โครงการ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 282.98 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2568 – 2569 โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าต่อไป

สำหรับราคารับซื้อไฟฟ้าตาม Fit นั้น เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564  กพช. มีมติเห็นชอบหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ การให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 โดยหลักการในรูปแบบ FiT ปี 2565 สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ อยู่ภายใต้กรอบอัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดที่ 5.08 บาทต่อหน่วย (FiT Premium 8 ปี 0.70 บาท/หน่วย) ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) กำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10-50 เมกะวัตต์ ภายใต้กรอบอัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดที่ 3.66 บาทต่อหน่วย และระยะเวลาการสนับสนุน 20 ปี  โดยตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กำหนดให้มีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเข้าระบบจำนวน 400 เมกะวัตต์

Source : Energy News Center

เนื้อหาน่าสนใจ :  ปตท. ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ซีพีพี ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ สร้างรากฐานชุมชน สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

'เซ็นทรัล ทำ' เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผ่าน 6 แนวทาง มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อม…

ทิศทางค่าไฟฟ้าไทยปี 67 ยังอยู่ในระดับสูง

นักวิชาการด้านพลังงาน ระบุทิศทางค่าไฟฟ้าไทยในปี 2567 ยังตกอยู่ในกับดักของการอุดหนุนราคาพลังงานให้ตํ่ากว่าต้นทุน ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างพลังงานเป็นชิ้นเป็นอัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว ทำให้ราคายังอยู่ในระดับสูง บทความ โดย วีระพล…

หลอดกระดาษอาจไม่เป็นมิตรกับโลกอย่างที่คิด และอาจมีสารอันตรายพ่วงมาด้วย

ปัจจุบันมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้งกัยอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น การลดการใช้หลอดพลาสติกเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษกันมากขึ้น ล่าสุดนักวิจัยยุโรปได้ออกมาเตือนว่าหลอดกระดาษอาจเป็นอันตรายและอาจไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าหลอดพลาสติก งานศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food Additives and Contaminants เผยเกี่ยวกับสารพิษ…

Leave a Reply