News & Update

มทร.กรุงเทพ จับมือ กฟน. ลงนาม MOU โครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ คุณวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและระบบบริหารจัดการพลังงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ในการพัฒนาออกแบบระบบพลังงานทดแทนและสื่อสาร หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเป็น Green University ต้นแบบด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และการศึกษาวิจัยระบบการจัดการ EV Charging Station ตลอดจนการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร อบรมทักษะการทำงาน และส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้กับบุคลากร

Source: https://www.ryt9.com/s/prg/3291511

เนื้อหาน่าสนใจ :  “พาณิชย์”แนะผู้ผลิตสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ เร่งส่งออกสหรัฐฯ หลังได้เว้นภาษี 2 ปี

หอการค้าไทยยื่น “สมุดปกขาว”รัฐบาลกู้เศรษฐกิจไทย

“สุพัฒนพงษ์” ปลุกภาคเอกชนใช้ “บีซีจี โมเดล” เป็นแนวทางทำธุรกิจ ป้องกันตัวเองจากการกีดกันการค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า ดูแลสิ่งแวดล้อม มั่นใจ เศรษฐกิจไทยฟื้นจากวิกฤติเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแน่…

ระเบิดเวลาลูกใหญ่ “กองทุนน้ำมัน” ติดลบแสนล้าน

"กองทุนน้ำมัน" ติดลบหลักแสนล้าน เพิ่มความยากลำบากในการบริหารราคาพลังงาน ทำให้การขายปลีกน้ำมันในประเทศไทยอาจสูงกว่าตลาดโลก เพราะต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนกว่าจะพ้นสถานะติดลบ ระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่เป็นผลกระทบจากราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงครั้งนี้ คือ สถานะ "กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง" ที่ติดลบ 102,586…